Hyvin korjattuja seurantaloja palkitaan

– lähetä ehdotuksesi kevään 2011 kuluessa

Seurantaloasiain neuvottelukunta jakaa Hyvän korjauksen tunnustuspalkinnon vuosittain seurantalolle, jota on korjattu perinteitä kunnioittaen hyvän korjaustavan mukaan ja joka on korjauksen tuloksena käyttäjien kannalta hyvin toimiva.

Ehdotuksia palkinnon saajiksi voivat lähettää niin yksityishenkilöt kuin erilaiset yhteisötkin. Ehdotuksia otetaan vastaan 31.5.2011 saakka. Tarkemmat tiedot menettelystä, palkinnon myöntämisperusteet sekä tarvittavat lomakkeet löytyvät osoitteesta www.kotiseutuliitto.fi.

Seurantaloasiain neuvottelukunnan asettama palkintoraati arvioi esitykset ja neuvottelukunta päättää tunnustuspalkinnon myöntämisestä syyskokouksessaan. Palkintoja jaetaan vuosittain yksi, kunniamainintoja voidaan jakaa useampia.

Vuonna 2010 Hyvän korjauksen palkinnon sai Hyrynsalmen Kirkonkylän Kyläyhdistys Iskun kylätalon säilyttämisestä ja perusparannustyöstä.

Seurantaloasiain neuvottelukunta on seurantaloja omistavien yhdistysten keskusjärjestöjen perustama yhteistyöelin, jossa ovat mukana myös opetusministeriön, ympäristöministeriön ja Museoviraston sekä Kuntaliiton edustajat. Neuvottelukunta on Suomen Kotiseutuliiton hallituksen asettama.

Lisätietoja:

Leni Pakkala
rakennustutkija, Suomen Kotiseutuliitto
puh. (09) 612 63221
etunimi.sukunimi @]kotiseutuliitto.fi

www.seurantalot.fi