Kotiseutuliitolle 40 000 euroa kotiseutututkimuksen kehittämiseen

Suunnitelmissa kouluttaa jokaiselle paikkakunnalle museo-, arkisto- ja kotiseutututkimuksen asiantunteva harrastaja

Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt 40 000 euron avustuksen Suomen Kotiseutuliitolle Kotiseutututkimuksen nettikäsikirjan tuottamiseksi. Oppaan tarkoituksena on auttaa harrastajia oman kotiseutunsa ja sen historian tutkimisessa.

Käsikirja tehdään suoraan Internetiin, jotta se olisi joustavasti päivitettävissä ja jotta siihen olisi helppo lisätä uusia osioita tarpeen mukaan. Verkkoaineistoa on helppo käyttää opetustarkoituksiin.

– Suunnitelmissamme on järjestää myöhemmin koulutusta, jossa käytetään opasta opetusmateriaalina. Uskon, että tämä tulee lisäämään kotiseutututkimusta Suomessa ja parantamaan sen laatua, Kotiseutuliiton pääsihteeri Lassi Saressalo sanoo.

Opas tulee Kotiseutuliiton pian uusittaville nettisivuille, joille luodaan nettikäsikirjalle sopiva ja monensuuntaisen yhteydenpidon ja vuorovaikutuksen mahdollistava osio.

Kulttuurirahaston tuella toteutettava hanke on kaksivuotinen. Kotiseutuliitto päivittää opasta myös tämän jälkeen.

Käsikirjan tekemistä ohjaa Kotiseutututkimuksen neuvottelukunta, jonka puheenjohtajana toimii Jyväskylän yliopiston museologian professori Janne Vilkuna.

Kotiseutuliiton pyrkimyksenä on kouluttaa ajan mittaan jokaiselle paikkakunnalle harrastajista kotiseutututkimuksen osaajien voimakolmikko, jonka yksi jäsen olisi kotiseutututkimuksen, toinen museotoiminnan ja kolmas arkistoasioiden asiantuntija.

Suomen Kotiseutuliitto on etenkin paikallista kulttuuriperintöä ja kotiseututoimintaa vaaliva keskusjärjestö, jonka jäseninä on 642 kotiseutu- ja kaupunginosayhdistystä, lukuisia alueellisia kotiseutujärjestöjä, kaikki maakuntien liitot ja noin kolmannes Suomen kunnista.

Liitto vaikuttaa lainsäädäntöön ja hallintoon kotiseututoiminnan edellytysten tukemiseksi sekä elinympäristön laadun ja ihmisten viihtyvyyden parantamiseksi.

Keskusjärjestönä Kotiseutuliitto huolehtii jäsenyhteisöjensä toimintavalmiuksien kehittämisestä. Liitto palvelee jäseniään mm. antamalla neuvontaa ja koulutusta, harjoittamalla julkaisutoimintaa sekä edistämällä kotiseudun tutkimusta ja tuntemusta.

Lisätietoja

Kotiseutuliiton pääsihteeri Lassi Saressalo puh. 050 590 2210, liiton toimisto (09) 612 6320.

Tiedottaja Anna-Maija Halme puh. (09) 612 63225