Rakennusperintöpäivien teema liikuttaa myös urheiluväkeä

Euroopan rakennusperintöpäivien vuoden 2012 teema Liikunta- ja urheiluympäristöt on julkistettu tänään 9. helmikuuta. Teeman kautta halutaan nostaa liikuntaan ja urheiluun liittyvän rakennusperinnön arvostusta.

Suomessa lasketaan olevan lähes 30 000 liikunta- ja urheilupaikkaa, joten paikallisilla liikunnan ja urheilun ympäristöillä on suuri merkitys ihmisten arjessa. Erilaiset liikuntapaikat urheilukentistä uimarantoihin ja halleista hyppyrimäkiin kuuluvat jokapäiväiseen elinympäristöömme ja ne ovat oleellinen osa rakennettua maisemaamme. Liikuntarakennuksilla on usein myös tärkeä merkitys alueiden identiteetille paikkoina, joihin asukkaat kiintyvät. Hyvät liikuntamahdollisuudet vaikuttavat asukkaiden hyvinvointiin ja voivat myös tuoda kunnille kilpailuetua.

Euroopan rakennusperintöpäiviä (ERP) vietetään vuosittain syyskuun toisena viikonloppuna, mutta teema on esillä pitkin vuotta. Rakennusperintöpäivien tapahtumat liikuttavat ihmisiä oman kotiseudun rakennusperinnön ääreen, huomaamaan miksi ja miten liikuntapaikkoja suunnitellaan ja rakennetaan: yhteiseksi hyväksi.

Yhdistykset, museot, koulut ja muut kiinnostuneet tahot ovat tervetulleita järjestämään rakennusperintöpäivien tapahtumia. Lisäksi Liikunta- ja urheiluympäristöt -teeman toivotaan saavan liikkeelle erityisesti urheiluväkeä. Koulujen käyttöön on tulossa eri oppiaineisiin ja aihekokonaisuuksiin soveltuva pedagoginen lähestymistapa, jonka avulla lapset ja nuoret voivat tutustua lähiseutunsa liikunta- ja urheiluympäristöihin myös rakennusperinnön näkökulmasta.

Vuositeema liittyy myös Museoviraston, Liikuntatieteellisen seuran ja Urheilumuseon Hyvinvointi-Suomen liikuntaympäristöt -hankkeeseen.

Kerro liikuntapaikkamuistoistasi!

Kansallismuseo on tänään julkaissut kyselyn, jonka avulla kerätään tietoa ja kokemuksia merkityksellisistä liikuntaympäristöistä – lajista riippumatta. Tavoitteena on saada tietoa erityisesti sotien jälkeen rakennettujen liikuntaympäristöjen merkityksestä kulttuuriympäristönä. Kyselyllä halutaan myös tuoda esiin hyvinvointivaltion rakentamien liikuntaympäristöjen merkitys ihmisten hyvinvoinnille.

Vastauksia toivotaan niin tavallisilta kansalaisilta kuin urheilualan ihmisiltä valmentajista toimittajiin. Kysely on Kansallismuseon kansatieteellisen arkiston verkkosivuilla osoitteessa http://www.nba.fi/fi/tietopalvelut/arkistot/kansatiede/liikuntapaikat-kysely

Rakennusperintöpäivien blogi avattu

Rakennusperintöpäivien blogi on avattu osoitteessa http://rakennusperinto.blogspot.com. Blogissa taustoitetaan vuositeemaa ja jaetaan ideoita rakennusperintöpäivien tapahtumien järjestämiseen sekä tutustutaan niiden toteuttajiin. Tervetuloa mukaan tuottamaan sisältöä!

FAKTA: Euroopan rakennusperintöpäivät
• Euroopan rakennusperintöpäiviä (European Heritage Days) on vietetty Suomessa vuodesta 1992.
• Tavoitteena on lisätä paikallisen rakennetun kulttuuriympäristön tuntemusta ja arvostusta osana eurooppalaista kulttuuriperintöä sekä kannustaa kansalaisia osallistumaan rakennusperintömme vaalimiseen ja suojeluun.
• Päiviä vietetään Euroopan neuvoston ja Euroopan komission aloitteesta, ja niihin osallistuu noin 20 miljoonaa ihmistä.
• Suomessa rakennusperintöpäiviä koordinoivat ympäristöministeriö, Suomen Kotiseutuliitto, Museovirasto, Opetushallitus ja Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry.
• Rakennusperintöpäivien 2012 teema on Liikunta- ja urheiluympäristöt, tapahtumien pääviikonloppu 7–9.9.2012.

Euroopan rakennusperintöpäivät: www.rakennusperinto.fi/erp
 

Lisätietoja

tiedottaja Liisa Lohtander, Suomen Kotiseutuliitto, puh. (09) 612 63223, etunimi.sukunimi @kotiseutuliitto.fi
avustaja Sanna Käyhkö, ympäristöministeriö, puh. 0400 143 956, etunimi.sukunimi @ymparisto.fi

Lehdistökuvia aiheesta, kuvaajan nimi löytyy kuvan tiedostonimestä: