Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden 2018 sidosryhmätapaaminen

Päivämäärä: 
4.10.2017 12:30 - 16:00

Paikka: Kulttuuritalo, Sturenkatu 4, HELSINKI

Tule suunnittelemaan Kulttuuriperinnön eurooppalaista teemavuotta 2018

Vuonna 2018 koko Eurooppa viettää yhteistä Euroopan kulttuuriperinnön teemavuotta. Kulttuuriperintövuoden aikana erilaiset alueelliset ja paikalliset toimijat toteuttavat kulttuuriperintöään esiin nostavia projekteja, tapahtumia, aloitteita ja kampanjoita ympäri Eurooppaa.

Suomessa Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden 2018 kärjeksi on määritelty: Osallisuus kulttuuriperintöön. Vuoden perustana ovat hankkeet ja tapahtumat, joiden sisällön ja laajuuden voi kukin toteuttajataho määritellä itselleen sopivaksi. Tärkeä osa vuoden toteutusta ovat Osallisuus kulttuuriperintöön -teeman alla luotavat uudet toimintamuodot, joilla edistetään vuorovaikutusta sekä yksilöiden ja yhteisöjen osallistumismahdollisuuksia. Tällaisia hankkeita varten on mahdollista hakea valtionavustusta.

Tule suunnittelemaan kulttuuriperintövuotta ja verkostoitumaan eri alojen toimijoiden kanssa kulttuuriperintövuoden ensimmäiseen sidosryhmätapaamiseen, joka pidetään Kulttuuritalon kokoustila Ainossa (Sturenkatu 4, Helsinki) 4.10.2017 klo 12.30-16.00. Tapaamisen alkuosa koostuu teemavuotta ja siihen liittyviä mahdollisuuksia esittelevistä puheenvuoroista. Iltapäiväkahvin jälkeen on mahdollista jakaa ja työstää omia ajatuksiaan sekä solmia uusia kontakteja vuoden sisältöjä suunnittelevassa työpajaosuudessa.

Kulttuuriperintöä on ympärillämme, se on osa arkeamme. Se on aineellista, aineetonta, digitaalista tai jotain näiden väliltä. Se voi olla esimerkiksi rakennuksia, maisemia, esineitä, kuvia, tallenteita, tapoja, käytäntöjä tai muita perinteitä. Kulttuuriperintövuosi tarkoitettu kaikille kulttuuriperinnön parissa toimiville. Tervetuloa mukaan!

Ilmoittaudu sidosryhmätapaamiseen 2.10. klo 12 mennessä tällä lomakkeella: www.webropolsurveys.com/S/052D14E5EE3173A5.par

Mukaan mahtuu 60 ensimmäisenä ilmoittautunutta.


Ohjelma

12.30
Mikä on Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018?
Erikoissuunnittelija Aura Kivilaakso, Museovirasto

12.50
Rahoitusmahdollisuuksia kulttuuriperintövuoden hankkeisiin

Rahoitusmahdollisuuksia teemavuoden eurooppalaisiin hankkeisiin
Vastaava asiantuntija Hanna Hietaluoma-Hanin, Opetushallitus, Luova Eurooppa -yhteyspiste

Kulttuuriperinnön teemavuoden avustukset yhteisöjen osallistavaan toimintaan
Erikoissuunnittelija Aura Kivilaakso, Museovirasto

Keskustelua ja kysymyksiä

13.20
Esimerkkejä osallistumistavoista

HERITAGE HUBS – Suunnitelma kansainväliseksi projektiksi Kulttuuriperintövuodelle 2018
Toiminnanjohtaja Hanna Lämsä, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura

Teemavuosi MSL:n näkövinkkelistä ja arjen teoissa
Toiminnanjohtaja Paula Yliselä, Maaseudun Sivistysliitto

Vaihtoehtona elävä aineeton kulttuuriperintö?
Aineettoman kulttuuriperinnön koordinaattori Leena Marsio, Museovirasto

14.10
Kahvitauko

14.40-15.30
Työpajat

15.30
Loppukeskustelu

16.00
Tilaisuus päättyy

 

Lisätietoja kulttuuriperintövuodesta: www.nba.fi/fi/ajankohtaista/kansainvalinen_toiminta/kulttuuriperintovuosi-2018
 

< Takaisin tapahtumakalenteriin