Kansallisarkiston hanke tuo apua kotiseutuyhdistysten digitointipulmiin

16.11.2015

Community as Opportunity -hanke kutsuu kotiseutuyhdistykset digitoimaan aineistojaan ammattilaisten ohjeistamina

Kansallisarkisto on mukana Community as Opportunity (CO:OP) -hankkeessa, jonka muodostavat 17 eurooppalaista arkistoa ja yliopistoa. Hanke toteutetaan vuosien vuosina 2015-2018 aikana.

Apua yksityisaineistojen digitointiin

Hankkeessa on kaksi keskeistä osa-aluetta. Ensimmäisenä päämääränä on helpottaa yksityishenkilöiden hallussa olevan arkistomateriaalin digitointia, jakamista ja pitkäaikaissäilytystä.

Tätä tarkoitusta varten Kansallisarkisto on hankkinut liikkuvia digitointiasemia, joita kiinnostuneiden tahojen on mahdollista lainata käyttöönsä. Digitaaliset tiedostot tallennetaan hankkeen perustamalle Topoteekki-alustalle sekä tarvittaessa osallistuvan tahon omalle tallennusvälineelle. Topoteekkiin tiedostot tallennetaan karttapohjalle, jolloin kaikki kiinnostuneet voivat nähdä tietylle alueelle sijoittuvat kohteet.

Kaikki Topoteekkeihin sijoitetut objektit saavat CC-BY 4.0 -lisenssin eli aineisto tulee kaikkien vapaasti käytettäväksi, kunhan lähteen mainitsee aineiston luovuttajan haluamalla tavalla.

Digitoitavia kokonaisuksia haetaan

Vuoden 2016 aikana on määrä toteuttaa viisi digitointitilaisuutta, joihin kuhunkin odotetaan projektin linjausten mukaisesti 50 osallistujaa ja heiltä kultakin vähintään 40 digitoitavaa tiedostoa, esimerkiksi vanhaa valokuvaa.

Mikäli olet halukas tuomaan oman yhteisösi (esim. kotiseutuyhdistys) mukaan hankkeeseen, ota yhteyttä alla mainittuun yhteyshenkilöön. Osallistuminen on yhteisölle maksuton, mutta sen tulee kutsua osallistujat koolle ja ehdottaa tarkoitukseen sopivaa tilaa, jonka kohtuullinen vuokra voidaan rahoittaa projektin varoista.

Onnistuessaan hanke ratkaisee useita yksityisten aineistojen digitointiin ja esittämiseen liittyviä pulmia: korkealaatuinen digitointi toteutetaan hankkeeseen hankituilla laitteilla, lisensointi on selkeä, aineisto tulee kaikkien tutkittavaksi paikalliseen Topoteekkiin ja pitkäaikaissäilytys toteutetaan siirtämällä Topoteekkien aineisto Europeana-portaaliin – tästä hankkeen unkarilainen johto käy parhaillaan neuvotteluja Europeanan kanssa.

Uusia arkistokokemuksia useammalle

Hankkeen toinen keskeinen osa on nuorten arkistokokemuksien tarkkailu ja niistä oppiminen. Tähän tarkoitukseen etsimme Helsingistä tai joltakin maakunta-arkistopaikkakunnalta (Hämeenlinna, Joensuu, Jyväskylä, Mikkeli, Oulu, Turku, Vaasa) koululuokka, joka vierailisi arkistossa ja tallentaisi käyntinsä käyttöönsä annettavalla videokameralla. Samalla ryhmä saa perustietoja arkistojen annista ja aineistojen käyttämisestä.

Ilmoita koululuokkasi mukaan

Vierailuun halukkaat koululaisryhmät voi ilmoittaa kehittämispäällikkö Tomi Ahorannalle. Arkistovierailut alkavat vuonna 2017.

Hankkeen kotisivu: www.arkisto.fi/coop

Kotiseutuliiton tietopaketti:

Kotiseutuarkistot

Suositus kotiseutuarkistoista

Kotiseutuarkisto kirjastoon

Lomakemalleja arkistotyöhön

Digitointi

Jäsenten kotiseutuarkistot