Jukka Mäkelä: Asukkaat ovat Espoon tärkein voimavara

22.12.2014

Asukkaat ovat Espoon tärkein voimavara

Valmistaudumme Espoossa vuonna 2015 pidettäviin Valtakunnallisiin kotiseutupäiviin. Päivien teema Rakkaudesta kotiseutuun sopii erityisen hyvin Espooseen, jonka asukasmäärä kasvaa edelleen noin 4 000 uudella asukkaalla joka vuosi.
 
 
 
Nyt espoolaisia, Suomen toiseksi suurimman kaupungin asukkaita, on 264 000. Palvelutarve kasvaa jopa väestönkasvua nopeammin, sillä vanhuspalveluja tarvitsevan ikääntyvän väestön määrä kasvaa samanaikaisesti, kun maahanmuutto ja syntyvyys jatkuvat vahvoina ja muuttoliike tuo nuoria ikäluokkia ja lapsiperheitä kaupunkiin.
 
Espoo-tarina eli kaupungin strategia korostaa asukkaiden osallistumista ja yhteistyötä palvelujen tuottamisessa. Kokemukseni mukaan kaikki, mitä tehdään asukkaiden kanssa, onnistuu. Espoon tärkein voimavara ovat aktiiviset kuntalaiset, oppilaitokset, yhteisöt ja yritykset.
 
Haluamme asukkaat mukaan alueen tai palvelujen kehittämiseen. Hankkeita esitellään netissä, niistä voi antaa palautetta ja tehdä aloitteita sekä osallistua asukastilaisuuksiin sekä vuorovaikutteiseen suunnitteluun. Vakituisempaa vuorovaikutusta varten Espoossa toimii asukasfoorumeja sekä nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto, vammaisneuvosto ja monikulttuuriasiain neuvottelukunta.
 
Esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimen palveluissa tiivistetään yhteistyöstä yritysten ja järjestöjen sekä vapaaehtoisten kanssa sekä panostetaan ongelmien ennaltaehkäisyyn ja toimintakyvyn ylläpitämiseen. Liikuntapalveluita järjestetään yhteistyössä urheiluseurojen, yhdistysten ja liikunta-alan yritysten kanssa. Kulttuurissa painopiste on lapsille, nuorille, perheille ja ikäihmisille suunnatussa kulttuurityössä sekä monikulttuurisen toiminnan kehittämisessä yhteistyössä kulttuuritoimijoiden kanssa.
 
Hyvä esimerkki on juuri päättynyt Keksintöviikko, joka nosti esille espoolaisia keksijöitä ja keksintöjä sekä niitä hyödyntäviä yrityksiä. Se oli yksi konkreettinen tilaisuus toteuttaa Espoon Innovaatiopuutarhaan eli Espoo Innovation Gardeniin kuuluvaa innovatiivista toimintatapaa ja yhdessä tekemisen kulttuuria.
 
Suomen tulee voittaa takaisin osaamis- ja tietointensiiviset yritykset ja työpaikat. Tämän mahdollistamiseksi Espoo investoi voimakkaasti  Aalto-yliopistoon, Otaniemen tiedeyhteisöön ja alueen yrityksiin tukeutuvaan Länsimetron kasvu- ja kehityskäytävään. 
 
Espoo muodostuu viidestä tiiviistä noin 50 000 asukkaan kaupunkikeskuksesta, joita ympäröivät pientalovaltaiset alueet. Verkostokaupunki kokoaa palvelut keskuksiin hyvien liikenneyhteyksien varrelle ja tarjoaa mahdollisuudet asukkaiden arvostamaan luonnonläheiseen asumiseen. Tärkeää on myös se, että raiteisiin tukeutuva kaupunkirakenne edistää kestävää kehitystä ja ilmastonmuutoksen torjuntaa. 
 
Jukka Mäkelä
Espoon kaupunginjohtaja
Kotiseutupäivien 2015 päätoimikunnan puheenjohtaja 
 
 
Kolumni on julkaistu aiemmin Kotiseutupostin 4/2014 Vieraskynä-palstalla.