Avustukset rakennusten entistämiseen ja museoiden innovatiivisiin hankkeisiin haettavissa 15.9. alkaen

14.9.2017

Museoviraston jakamat rakennusten entistämisavustukset sekä ammatillisten museoiden innovatiivisille hankkeille myönnettävät avustukset ovat haettavissa vuodelle 2018. Avustusten hakuaika päättyy 31.10.2017 kello 15.00.

Avustuksia haetaan ensimmäistä kertaa sähköisen asiointiliittymän kautta. Yksityishenkilöt tarvitsevat asiointiliittymän käyttöön pankkitunnukset, varmennekortin tai mobiilivarmenteen, yhteisöt, kuten kunnat, yhdistykset ja säätiöt, käyttävät Väestörekisterikeskuksen Katso-organisaatiotunnuksia. Avustuksista kiinnostuneita yhteisöjä kehotetaankin varmistamaan mahdollisimman pian, että heillä on voimassa oleva Katso-tunnus, tai hankkimaan sellainen.

Rakennusten entistämisavustusten tavoitteena on säilyttää kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia osana maamme kulttuuriperintöä. Avustuksella toteutettavien korjaustöiden tulee edistää rakennuksen ja sen arvojen säilymistä. Avustusta myönnetään myös hankkeille, jotka vaativat erityistä rakennusrestauroinnin ja -konservoinnin asiantuntemusta tai jotka tukevat alojen työtapojen säilymistä ja elvyttämistä. Lisäksi avustuksella on mahdollista tukea suunnitelmien ja selvitysten laatimista.

Avustuksia myönnetään kohteen omistajalle, yksityishenkilölle tai yhteisölle, ensisijaisesti rakennusperinnön suojelemisesta annetulla lailla (498/2010) suojeltuihin kohteisiin tai muuten merkittäviin kohteisiin, joiden kunnostus edellyttää erityistä kulttuuri- tai rakennushistoriallista asiantuntemusta ja osaamista. Kunnat voivat hakea avustusta vain, jos kohde on suojeltu lailla kulttuurihistoriallisesti huomattavien rakennusten suojelusta (572/64), rakennussuojelulailla (60/1985) tai lailla rakennusperinnön suojelemisesta (498/2010).

Museoiden innovatiivisten hankkeiden tavoitteena on lisätä kulttuuriperinnön ja taiteen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja merkitystä kehittämällä museoiden toimintamalleja sekä syventämällä museoiden ja yleisöjen välistä vuorovaikutusta. Avustuksella tuetaan erityisesti kokeiluja ja uudenlaisia, innovatiivisia tapoja tehdä museotyötä. Avustukset on tarkoitettu päätoimisesti ja ammatillisesti hoidettujen kunnan, yhdistyksen, säätiön tai julkisoikeudellisen laitoksen museoiden omiin tai yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa toteutettaviin hankkeisiin.

 

Lisää avustuksia hakuun loppuvuodesta

Myöhemmin tänä vuonna on haettavissa avustukset maailmanperintökohteiden hoitoon, kulkuvälineiden entistämiseen, paikallismuseoiden hankkeisiin sekä yhteisöjen kulttuuriperintöön ja kulttuuriympäristöön liittyviin hankkeisiin. Ensi vuoden puolella haettavia avustuksia ovat muinaisjäännösalueiden sekä kulttuuriympäristökohteiden hoitoavustukset.

Lisäksi Museovirasto avaa syksyllä 2017 Euroopan kulttuuriperinnön teemavuoteen 2018 liittyvän, osallisuuteen ja osallistumiseen liittyvän kokeilu- ja kehittämishankkeita koskevan haun.

 

Lisätietoja