Avustuksia kulttuuriperinnön teemavuoden 2018 osallistaville hankkeille

21.9.2017

Kulttuuriperinnön teemavuosi 2018Vuosi 2018 on kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi. Teemavuoden osallistaviin hankkeisiin voi hakea avustuksia Museovirastolta 20. lokakuuta asti. Tavoitteena on kehittää uusia toimintamuotoja, joilla edistetään vuorovaikutusta sekä yksilöiden ja yhteisöjen osallisuutta kulttuuriperintöön.

Avustukset myönnetään yhteistyöhankkeisiin, joissa on mukana yhteisöjä, kansalaisjärjestöjä ja museoita. Hankkeissa toivotaan näkyvän kohdeyleisöjen laaja ja mahdollisimman aikainen osallistaminen. Vuonna 2017 myönnettävien avustusten toivotaan tuottavan hankkeita ja tapahtumia, jotka nostavat esille eurooppalaista kulttuuriperintövuotta 2018.

Kaksivaiheinen haku

Avustuksia haetaan kaksivaiheisen haun kautta, joista ensimmäisessä vaiheessa hankkeesta jätetään lyhyt hankeaihioesittely. Haun toinen vaihe koskee vain ensimmäiseltä hakukierrokselta jatkokehitykseen nostettuja hankeaihioita.

Museovirasto painottaa hankeaihioiden kehittämisessä ja valinnassa yhteishankkeita, jotka sisältävät yhteisöjen osallistumista kulttuuriperintöön liittyvään toimintaan ja sen suunnitteluun, hankkeen tulosten monipuolista levittämistä sekä uudenlaisia yhteistyömuotoja, josta voi syntyä toistettavia toimintamalleja.

Haun toinen vaihe ajoittuu marraskuulle 2017. Kehittäminen tapahtuu yhteisissä hankeklinikoissa yhteiskehittämisen keinoin ja mahdollisimman laajasti kohdeyhteisöjä osallistamalla.

Avustusta voidaan myöntää oikeustoimikelpoisille yhteisöille, kansalaisjärjestöille ja museoille. Hakemukset on toimitettava Museovirastolle viimeistään 20.10.2017 klo 15.00.

Lisätietoja