Eemusta paikallismuseoille malleja

Elävä eteläkarjalainen museoympäristö -hankkeen tulokset käytettävissä

Elävä eteläkarjalainen museoympäristö -hanke EEMU päättyi vuoden 2012 lopussa. Hankkeessa kehitettiin paikallismuseoiden käyttöön toimintamalleja yleisötyön avuksi, internetsivut uudistettiin ja toteutettiin videoita paikallismuseoissa järjestetyistä tapahtumista. Syntyi myös museoesite, johon koottiin tiedot 36 eteläkarjalaisesta paikallismuseosta.

Helmikuussa 2012 alkanut EEMU-hanke oli suoraa jatkoa Paikallismuseot nykyaikaan -hankkeelle, jossa kartoitettiin lähes 40 museokohdetta kaikissa Etelä-Karjalan kunnissa.

Hankkeen hallinnoija oli Etelä-Karjalan museo ja rahoittajina toimivat Etelä-Karjalan liitto, Lappeenrannan kaupunki ja Etelä-Karjalan kunnat.

Esittelyt kaikista alueen museoista

Etelä-Karjalan museot - internetsivusto uudistettiin ja päivitettiin ajan tasalle. Sivuston ulkoasu ja sisällön muutokset toteutettiin teknisessä uudistuksessa, jolloin sivuston käytettävyys parani. Uudistuksen tavoitteena on saada parempaa näkyvyyttä paikallismuseoille ja toimia tiedotuskanavana paikallismuseoiden toiminnasta.

Sivusto on suomen- ja englanninkielinen ja sisältää esittelyt kaikista Etelä-Karjalan alueen museoista. Museoiden tietoja voi hakea kunnittain tai hakemalla esim. erikoismuseoita tai kotiseutumuseoita. Sivustolta löytyvät edelleenkin Etelä-Karjalan esihistoriaa, historiaa, kansankulttuuria ja rakennuskulttuuria sekä linnoitteita ja sotahistoriaa käsittelevät sisällöt.

Blogi ja videoita Youtubessa

Hankkeessa aloitettiin Elävä museo -blogi, jota tullaan päivittämään jatkossakin eteläkarjalaisilla museoaiheilla. Etelä-Karjalan museot -sivusto löytyy osoitteesta www.etelakarjalanmuseot.fi , ja blogi on osoitteessa www.elavamuseo.blogspot.fi.

Hankkeessa toteutettiin myös kolme videota, jotka on ladattu Youtubeen. Erikoismuseoita Etelä-Karjalassa -videossa esitellään Ylämaan jalokivimuseo ja Karjalan ilmailumuseo. Muistoja Parikkalasta -videossa muistellaan Hauta-Ollin mökissä ja Meijerimuseossa. Museoretki Suomen kauneimmalla maitotiellä -videossa vieraillaan Savitaipaleella Hakamäen museoalueella ja Kärnäkosken linnoituksessa sekä Taipalsaaren Putronniemessä Mooses Putron kotimuseossa.

Hankkeen aikana kehitetyt toimintamallit koottiin Elävä museo -toimintamallioppaaseen, jossa esitellään 14 toimintamallia vaihe vaiheelta museoiden yleisötyön tueksi. Toimintamallit suunniteltiin yhdessä kuntien kulttuuri- ja matkailutoimien, yhdistysten ja yksittäisten kotiseutuharrastajien kanssa, ottaen huomioon museoiden ylläpitäjätahojen lähtökohdat ja resurssit. Yhtenä tärkeänä tavoitteena nähtiin uusien asiakasryhmien tavoittaminen ja uusien toimijoiden löytyminen. Toimintamalleilla tavoitellaan nimenomaan paikallisväestön aktivoimista mukaan museotyöhön tai -harrastukseen.

Elävä museo toimintamalliopas on vapaasti luettavissa ja ladattavissa osoitteessa www.etelakarjalanmuseot.fi/wp-content/uploads/2012/11/elava_museo.pdf .
 

Toimintamalleja toteutettiin

Hankkeen aikana valtaosa toimintamalleista toteutettiin eri kunnissa ja museoissa. Mooses Putron museossa Taipalsaaren Putronniemessä esikoululaisryhmä tutustui oppaan ja luonto-oppaan johdolla kotimuseoon ja sen pihapiiriin Hyvinvointi- ja luontokurssit museoympäristössä -toimintamallin pilottina.

Rautjärven Miettilässä toteutettiin yhdessä Maa- ja kotitalousnaisten kanssa kyläkävely, jonka tavoitteena oli saada Miettilän Kuntalan alueelle maisemanhoitosuunnitelma ja kehitysideoita kylän monipolvisen historia huomioon ottaen.

Parikkalassa ja Luumäellä järjestettiin muistelutilaisuuksia. Parikkalassa kokoontumisia oli kaksi. Ensimmäinen muistelutilaisuus järjestettiin Hauta-Ollin mökillä ja Meijerimuseossa, toinen Honkakylän kauppamuseossa. Luumäellä aiheeksi valikoitui Taavetin asema. Aseman muistoista koottiin myös näyttely, joka oli esillä palvelukoti Mäntykodissa.
 

Vinkkejä yritystoimintaan

Toimintamallivinkkejä annetaan myös yritystoimintaan paikallismuseossa. Toimintamallit kehitettiin myös kesäoppaiden koulutukseen ja satelliittinäyttelyn tekemiseen.  Koululaiset ja vanhukset museossa -toimintamalli esittää tapoja eri sukupolvien yhteisiin tapahtumiin, joka lisää sukupolvien välistä vuorovaikutusta ja perinteen siirtämistä.

Lappeenrannassa marraskuussa pidetyssä hankkeen päätösseminaarissa kaikkien alustajien ja paneelikeskustelijoiden puheenvuoroissa korostui yhteistyön tärkeys. Yhteistyötä on tehtävä toisten paikallismuseoiden, kunnan ja maakuntamuseon sekä alueen matkailutoimijoiden kanssa, jotta saadaan lisää kävijöitä museoihin.

Lisätiedot:
Amanuenssi Jukka Luoto
Etelä-Karjalan museo
puh. 040 563 1898
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi