Euroopan kulttuuriperintöpalkintoja nyt myös aineettomalle kulttuuriperinnölle ja digitointihankkeille

22.7.2014

Euroopan kulttuuriperintöpalkinnot ovat haussa

Vantaan kaupunginmuseon ja virolaisen Padisen kunnan yhteistyöprojekti Padise-Vantaa the Middle Ages Bridge sai vuoden 2014 Europa Nostran ja Euroopan unionin kulttuuriperintö-palkintojen erityismaininnan. Yhteiskuva virolaisista ja suomalaisista arkeologeista Gubbackan kaivauksilla. Kuva: Vantaan kaupunginmuseo.

Euroopan unionin ja Europa Nostran yhteiset kulttuuriperintöpalkinnot ovat haettavana. Hakuaika päättyy 15. lokakuuta.

Tänä vuonna palkintoa voi hakea perinteisten hakukohteiden lisäksi aineetonta kulttuuriperintöä koskevalle toiminnalle ja digitointihankkeille. Lisäksi palkintoa voi edelleen hakea kulttuuriperintökohteen konservointihankkeelle, merkittävälle tutkimushankkeelle sekä yksilön tai yhteisön kulttuuriperintötyölle omistautuneelle toiminnalle. Hakukohteena voi olla myös koulutuksellinen tai muu kulttuuriperintötietoisuutta lisäävä hanke. Kulttuuriperintökohteet voivat olla aineettoman kulttuuriperinnön ohella rakennuksia tai rakennelmia, teollista kulttuuriperintöä, maisemia, puistoja, puutarhoja, arkeologisia kohteita, taideteoksia tai kokoelmia.

Palkittujen joukosta valitaan kuusi Grand Prix -voittajaa, jotka saavat 10 000 euron suuruisen pääpalkinnon. Lisäksi yksi palkituista valitaan nettiäänestyksen avulla yleisön suosikiksi.

”Palkinto-ohjelma on erinomainen tilaisuus tuoda esiin suomalaista konservointiosaamista, tutkimusta, kulttuuriperintöhankkeita ja kulttuuriperintötyölle omistautuneita henkilöitä. Olemme menestyneet kisassa vuosien mittaa hyvin, mikä osoittaa, että myös puurakennusten ja modernististen rakennusten konservointihankkeilla on hyvät mahdollisuudet tulla palkituksi. Hankkeen ja hakemuksen laatu ratkaisevat”, Europa Nostra Finlandin puheenjohtaja Tapani Mustonen kertoo.

Palkinnon tarkoituksena on mm lisätä eurooppalaisten tietoisuutta kulttuuriperinnöstään, tuoda esiin hyviä malleja kulttuuriperinnön varjelemiseksi ja tukea korkeatasoista konservointiosaamista.

Aineeton kulttuuriperintö voi olla käytäntöjä, esityksiä, ilmaisuja, tietoa ja taitoja, jotka yhteisöt, ryhmät ja – joissakin tapauksissa – yksilöt tunnistavat osaksi kulttuuriperintöään. Hakemuksen tulee olla joko englannin- tai ranskankielinen.

Lisätietoa palkinnoista
 www.kotiseutuliitto.fi/toiminta/europa-nostra/palkinnot

Hakuohjeet ja hakemuskaavakkeet
www.kotiseutuliitto.fi/toiminta/europa-nostra/palkinnot/palkinnon-hakeminen  
http://www.europanostra.org/apply-for-an-award-2015/

Suomalaiset palkintokohteet kautta aikojen:
www.kotiseutuliitto.fi/toiminta/europa-nostra/suomalaiset-palkitut

Kuva:

Lataa tästä [6,4 mt]

Teksti: Vantaan kaupunginmuseon ja virolaisen Padisen kunnan yhteistyöprojekti Padise-Vantaa the Middle Ages Bridge on saanut vuoden 2014 Europa Nostran ja Euroopan unionin kulttuuriperintöpalkintojen erityismaininnan. Yhteiskuva virolaisista ja suomalaisista arkeologeista Gubbackan kaivauksilla. Kuva: Vantaan kaupunginmuseo.

Ota yhteyttä
Europa Nostran valtuuston jäsen ja Europa Nostra Finlandin puheenjohtaja (entinen palkintolautakunnan jäsen) arkkitehti Tapani Mustonen, puh.  050 5695 704 (viikoilla 30 iltapäivisin), etunimi.sukunimi @arkkitehditmustonen.fi

Europa Nostra Finlandin varapuheenjohtaja, (entinen palkintolautakunnan jäsen) arkkitehti Markus Bernoulli, puh. 044 511 5734, etunimi.sukunimi @nic.fi

Palkintokoordinaattori Elena Bianchi, Haag
Puh.  + 31 70 302 40 58, eb@europanostra.org

Europa Nostra Finlandin sihteeri, viestintäpäällikkö Anna-Maija Halme, puh. (09) 612 632 25 etunimi.sukunimi @kotiseutuliitto.fi