Euroopan kulttuuriperintöpalkintojen hakuaika päättyy 1. lokakuuta

4.9.2015

Euroopan unionin ja Europa Nostran vuoden 2016 kulttuuriperintöpalkintojen hakuaika päättyy ensimmäinen lokakuuta 2015.

Palkintoa voi hakea kulttuuriperintökohteen kunnostushankkeelle, merkittävälle tutkimus- tai digitointihankkeelle, yksilön tai yhteisön kulttuuriperintötyölle omistautuneelle toiminnalle ja koulutukselliselle tai muutoin kulttuuriperintötietoisuutta lisäävälle hankkeelle. Myös aineettoman kulttuuriperinnön hankkeille voi hakea palkintoa.

Palkittujen 30 hankkeen joukosta valitaan 7 Grand Prix -voittajaa, jotka saavat 10 000 euron suuruisen pääpalkinnon. Lisäksi yksi palkituista valitaan nettiäänestyksen avulla yleisön suosikiksi.

Palkinnon tarkoituksena on lisätä eurooppalaisten tietoisuutta kulttuuriperinnöstään, tuoda esiin hyviä malleja kulttuuriperinnön elävänä pitämiseksi ja tukea korkeatasoista konservointiosaamista.

Europa Nostra on eurooppalainen kulttuuriperintöä vaaliva kansalaisjärjestö ja kulttuuriperintöyhdistysten liitto, joka toimii 42 maassa Euroopassa. Suomessa toimii järjestön paikallisyhdistys Europa Nostra Finland ry (EuNoF). Yhdistyksen toimisto on Suomen Kotiseutuliiton toimiston yhteydessä Helsingissä.
 

Lisätietoa

Palkinnosta on tietoa ja hakuohjeita Europa Nostra Finlandin nettisivuilla: www.europanostra.fi (ks. valikko vasemmalla)

Ehdotuskaavakkeet Europa Nostran nettisivuilla:
www.europanostra.org/apply-for-an-award-2016

Hakuohjeita antaa:
Europa Nostran valtuuston jäsen ja Europa Nostra Finlandin puheenjohtaja, arkkitehti Tapani Mustonen puh. 050 5695 704, etunimi.sukunimi @arkkitehditmustonen.fi