Vuoden 2014 Europa Nostran kulttuuriperintöpalkintojen voittajat valittu

Haag / Bryssel, 20.3.2014 

Euroopan komissio ja Europa Nostra julkistivat tänään vuoden 2014 Euroopan unionin ja Europa Nostran kulttuuriperintöpalkinnon voittajat. Kilpailuun 30 eri maasta nimettyjen 160 hankkeen joukosta valitut 27 voittajaa palkitaan saavutuksistaan neljällä alalla, jotka ovat konservointi, tutkimus, kulttuuriperinnön säilyttämiselle omistettu työ sekä koulutus ja tietoisuuden lisääminen.

Palkintojenjakotilaisuus järjestetään 5. toukokuuta Wienissä Burgtheaterissa Itävallan presidentin Heinz Fischerin suojeluksessa. Koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisoasioista vastaava Euroopan komission jäsen Androulla Vassiliou ja Europa Nostran puheenjohtaja, oopperalaulaja Plácido Domingo jakavat palkinnot yhdessä.

Kuusi voittajaa nimetään pääpalkinnon saajiksi, ja heistä kukin saa 10 000 euroa. Yksi palkittu saa yleisöpalkinnon, joka valitaan Europa Nostran järjestämän internet-äänestyksen perusteella.

EU:n palkinnolla juhlistetaan huippuosaamista kulttuuriperintöalalla ja pyritään edistämään konservointialan korkealuokkaista ammattitaitoa ja standardeja.

”Haluan esittää lämpimät onnittelut tämän vuoden voittajille ja heidän tiimeilleen, joiden antaumus ja asialleen omistautuminen on niin innostavaa. Euroopan kulttuuriperintö on yksi arvokkaimmista voimavaroistamme. Se luo yhteyksiä menneen ja nykyisen välille, edistää kasvua ja sosiaalista osallisuutta ja houkuttelee matkailijoita. Monet näistä taideteoksista ja ihmisen nerokkuuden osoituksista, jotka ovat tuoneet kauneutta elämäämme läpi vuosisatojen, käyvät kuitenkin koko ajan hauraammiksi. Niiden säilyminen riippuu pitkän aikavälin investoinneista suojeluun ja kunnossapitoon. Olen iloinen, että EU:n uudella Luova Eurooppa -ohjelmalla tuetaan yhä edelleen tätä palkintoa samoin kuin monia muita kansainvälisiä aloitteita, ja että kulttuuriperintöala saa edelleen huomattavaa EU-rahoitusta eri lähteistä, mukaan luettuina alueelliset rahastot ja tutkimusvarat,” totesi komissaari Vassiliou.

”Tämän vuoden saavutukset osoittavat, että kulttuuriperintöhankkeet voivat haastavissa taloudellisissa olosuhteissakin saada liikkeelle luovia ja asialleen omistautuneita ihmisiä ja kerätä tukea niin julkisista kuin yksityisistäkin lähteistä. Heidän osaamisensa, omistautumisensa ja anteliaisuutensa ansiosta lukuisia historiallisia kohteita on voitu elvyttää, ja ne ovat puolestaan voineet tuoda kauneutta ja rikkautta monien muiden elämään. Toivon, että yhteistyömme Euroopan komission kanssa vahvistuu ja voimistuu entisestään ja levittää eurooppalaista huippuosaamista kulttuuriperinnön alalla yhä laajemmalle”, lisäsi Plácido Domingo.

Yhteyshenkilöt:
Dennis Abbott  (+32 2 295 92 58)
Dina Avraam  (+32 2 295 96 67)
Elena Bianchi (+31 70 302 40 58), Twitter: @europanostra   
Joana Pinheiro (+31 70 302 40 55)
Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 6 7 8 9 10 11 tai sähköposti

Vuoden 2014 voittajat

Esittelyt voittajahankkeista ovat osoitteessa

www.europanostra.org/awards/

(aakkosjärjestyksessä maittain)

Luokka 1 — Konservointi

▪ Horta-museo, Bryssel, BELGIA
▪ Home for Cooperation: Koulutuskeskus Nikosian puskurivyöhykkeellä, KYPROS
▪ Biblioteca Bardensis, Barth, SAKSA
▪ Basilica Palladiana, Vicenza, ITALIA
▪ Teatro Sociale, Bergamo, ITALIA
▪ Walser-talot: Paikallisen arkkitehtuurin säilyttäminen Alagna Valsesiassa, ITALIA
▪ Hovelsrud Villa, Helgøyan saari, Nes, Hedmarkin lääni, NORJA
▪ Historiallinen Torres Vedras -linnoitusketju, Lissabon, PORTUGALI
▪ Dragomirnan kirkon freskomaalaukset 1600-luvulta, Suceava, ROMANIA
▪ Viiniosuuskuntaohjelma, Katalonia, ESPANJA
▪ Historiallinen El Sénian ikivanhojen oliivipuiden alue, ESPANJA
▪ Roomalainen silta, siltaportti, Calahorran torni ja niiden lähialueet, Cordoba, ESPANJA
▪ Abbotsford: Sir Walter Scottin kotitalo, Melrose, YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Luokka 2 — Tutkimus

▪ Roomalainen holvirakennelma Peloponnesoksella, KREIKKA
▪ Transilvanian linnan puutarha, Budapest, UNKARI
▪ Van Dyck Espanjassa, Madrid, ESPANJA

Luokka 3 — Kulttuuriperinnön säilyttämiselle omistettu työ

▪ Gustav Klimtin muistomerkin säätiö, Wien, ITÄVALTA
▪ Kempens-maisemayhdistys, Putte, BELGIA
▪ Iubilantes-yhdistys, Como, ITALIA

Luokka 4 — Koulutus ja tietoisuuden lisääminen

▪ Kulttuuriperintöä ilman rajoja: alueelliset kunnostusleirit, Tirana, ALBANIA
▪ Siirtyminen ruosteisesta kaupungista uuteen Miskolciin, UNKARI
▪ Tapaus Coen, Hoorn, ALANKOMAAT
▪ Radio-ohjelma ”Kulttuuriperintöön liittyviä tapaamisia”, Lissabon, PORTUGALI
▪ Shaping 24: kulttuuriperinnön edistäminen Norwichissa ja Gentissä, YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA ja BELGIA

Europa Nostra -palkinto myönnetään myös hankkeille, jotka on toteutettu kahdessa EU:n Kulttuuri-ohjelmaan (2007–2013) osallistumattomassa maassa:

▪ Konservointi – Akaattisalit Pushkin-museossa, Pietari, VENÄJÄ
▪ Konservointi – Belle Époque -höyrylaivat Geneve-järvellä, Lausanne, SVEITSI
▪ Tutkimus – 600-luvun kirkkoarkkitehtuuri Etelä-Kaukasuksella, Moskova, VENÄJÄ

Tausta

Euroopan komissio ja Europa Nostra ovat vuodesta 2002 lähtien myöntäneet jo 360 Europa Nostra -kulttuuriperintöpalkintoa. Eri puolilta Eurooppaa tulevista riippumattomista asiantuntijoista koostuvat valintalautakunnat valitsivat hankkeet, jotka kuuluvat neljään eri palkintoluokkaan: konservointi, tutkimus, kulttuuriperinnön säilyttämiselle omistettu työ sekä koulutus ja tietoisuuden lisääminen. Kaikille voittajille annetaan palkintolaatta tai -pokaali. Kuusi pääpalkinnon voittajaa saa lisäksi kukin 10 000 euroa.

Palkintoja on tuettu EU:n Kulttuuri-ohjelmasta, josta investoitiin lähes 40 miljoonaa euroa kulttuuriperintöön liittyvien hankkeiden yhteisrahoitukseen vuosina 2007–2013. Tukea on saatu myös muista EU:n ohjelmista. Saman ajanjakson aikana Euroopan aluekehitysrahasto osoitti 6 miljardia euroa kulttuuriperinnön suojeluun ja säilyttämiseen, kulttuuri-infrastruktuurin kehittämiseen ja kulttuurialan palvelujen, kuten ammatillisen koulutuksen, taiteiden ja kulttuuriperintökasvatuksen, tukemiseen. EU:n tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen ohjelmista on lisäksi annettu 150 miljoonaa euroa kulttuuriperintötarkoituksiin vuodesta 1998 alkaen.

Uudella Luova Eurooppa -ohjelmalla, jonka talousarvio on lähes 1,5 miljardia euroa seuraavien seitsemän vuoden aikana (9 prosenttia aiempia määriä enemmän), jatketaan kulttuuriperintöalan kansainvälisten yhteistyöhankkeiden tukemista.

Ominaisarvonsa lisäksi kulttuuriperintö edistää merkittävästi työpaikkojen luomista ja kasvua. Julkiset ja yksityiset tahot käyttävät kulttuuriperinnön säilyttämiseen arviolta 5 miljardia euroa vuodessa. Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n julkaisemat luvut osoittavat, että 40 prosentilla kansainvälisestä matkailusta on kulttuuriin liittyvä ulottuvuus. Kulttuuriperintö on keskeinen resurssi myös kestävän kehityksen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden kannalta.

Europa Nostra – Euroopan kulttuuriperinnön äänitorvi – on kasvava kansalaisliike, joka pyrkii turvaamaan Euroopan kulttuuriperinnön ja luonnon perinnön. Europa Nostralla on laaja yleiseurooppalainen verkosto, jossa on mukana sen jäseniä (järjestöjä ja yksityishenkilöitä), osakkaita ja yhteistyökumppaneita, ja se on erittäin vaikutusvaltainen kulttuuriperintöalan eturyhmä. Lisäksi se kampanjoi Euroopan uhanalaisten monumenttien, nähtävyyskohteiden ja maisemien pelastamiseksi. Vuonna 2013 Europa Nostra juhli 50-vuotista taivaltaan.

Vuoden 2014 palkintojenjakotilaisuus Wienissä on osa Europa Nostran vuosittaista Euroopan kulttuuriperintökongressia, joka tänä vuonna järjestetään Itävallan presidentin Heinz Fischerin suojeluksessa. Euroopan komissio, sen edustusto Itävallassa, Itävallan liittovaltion taide- ja kulttuuriministeriö, Stiftung Fürst Liechtenstein, Erste Stiftung ja Itävallan yleisradioyhtiö ORF kuuluvat vuoden 2014 kongressin yhteistyökumppaneihin.

Lisätietoja
Kunkin voittajahankkeen esittelyt: valokuvia videoita
Euroopan komissio: Kulttuuri
Androulla Vassilioun verkkosivut
Androulla Vassiliou Twitterissä @VassiliouEU