Hämeen Heimoliiton Häme-teko palkinto Elisa Göösille

Hämeen Heimoliitto tiedottaa 10.12.2014

Hämeen Heimoliiton Häme-teko palkinto Elisa Göösille

Hämeen Heimoliiton hallitus myöntää vuosittain Häme-teko palkinnon hämäläisen perinteen, kotiseututyön, kulttuurin tai kulttuurimaiseman hyväksi tehdystä työstä. Palkinto myönnetään tapahtumalle, talkootempaukselle, julkaisulle, yksityiselle henkilölle tai yhteisölle merkittävästä ja ansiokkaasta työstä.

Hämeen Heimoliiton hallitus on kokouksessaan 9.12.2014 myöntänyt Häme-teko 2014 palkintolaatan ja kaksi kunniakirjaa, jotka luovutetaan Heimoliiton vuosikokouksessa 7.5.2015.

Vuoden 2014 Häme-teko -laatalla palkitaan Elisa Göös Janakkalasta

Elisa Göös toimii aktiivisesti ja näkyvästi kotiseututyössä valtakunnallisella ja paikallisella tasolla Suomen Kotiseutuliiton valtuutettuna, Janakkala-Seuran puheenjohtajana sekä Heimoliiton hallituksen jäsenenä. Hän on toiminut myös Linnaseutu ry:n, Rehakan ja Irjalan kyläyhdistyksen sekä Janaki ry:n puheenjohtajina.

Elisa toimi vuoden 2014 Hämeenlinnassa järjestettyjen Valtakunnallisten kotiseutupäivien pääsihteerinä. Hänen vastuullaan oli päivien suunnittelun ja toteutuksen kokonaisuus yhteistyössä Kanta-Hämeen eri toimijoiden kanssa. Hän toimi myös päivien "kasvoina" ja aktiivisena tiedottajana mm. omilla artikkeleilla ja kolumneilla kotiseututyöstä. Elisa teki reilun vuoden mittaisen projektin talkoilla ilman korvausta.

Elisa Göös on myös Suomen Kotiseutuliiton valtuuston jäsen. Kuvassa Göös liiton puheenjohtajan Janne Vilkunan kanssa Hämeenlinnan kotiseutupäivien päätoimikunnan kokouksessa tammikuussa 2014. Kuva: Liisa Lohtander

Häme-teko kunniakirjat:

Leenamaija Vattinen Renko
Leenamaija Vattinen on 29-vuotias renkolainen, joka opiskelun ja töiden lisäksi osallistuu aktiivisesti kotiseututyöhön Renko-Seurassa. Nuoresta iästä huolimatta, hän on toiminut pitkään kotiseututyössä. Leenamaijan sydämen asia on Härkätien museo, jossa hän vastaa museon esittelyistä ryhmille ja hoitaa museon näyttelykautena kaikki museoon liittyvät käytännön asiat.

Ryttylän kylä -kirjastoyhdistys
Yhdistyksen ylläpitämän toimivan kirjaston perustaminen on kulttuuriteko, joka viitoittaa esimerkillään ja asenteellaan toimintatapaa, jota voitaisiin menestyksellä käyttää myös muissa samankaltaisissa tapauksissa joissa taajamien, kylien ja mahdollisesti liitettävien kuntien kirjastoja lakkautetaan. Lyhyen toimintansa aikana kirjastohanke on lisännyt merkittävästi yhteisöllisyyttä ja yhteistä työtä kyläläisten keskuudessa ja saavuttanut yleistä myönteisyyttä.

www.hameenheimoliitto.fi