Helka ry asetti kaupunginjohtaja Jussi Pajuselle Helsingin muuttavan haasteen

9.10.2014

Helka juhli upeassa gaalassa 50 vuotista taivalta ja asetti kaupunginjohtaja Jussi Pajuselle Helsingin muuttavan haasteen

Ihanaa ja rohkeaa olivat varmasti yleisimmät kommentit Helkan - Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:n 50-vuotisjuhlagaalassa, joka järjestettiin kaupungintalon juhlasalissa 2.10.2014 reilun 160 juhlavieraan seurassa. Paikalla oli kattavasti kaupunginosayhdistyksiä, päättäjiä, viranhaltijoita, tutkijoita ja yhteisöjä.

Helkan haaste johti saman tien toimenpiteisiin

Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen painotti lämpimässä avajaispuheessaan Helsingin kaupungin ja Helkan pitkäjänteistä ja rakentavaa yhteistyötä sekä toivoi sen jatkuvan edelleen yhtä monipuolisena.

Puheen jälkeen Helkan hallituksen puheenjohtaja Aija Staffans esitti kaupunginjohtajalle radikaalin haasteen. Helka haastoi kaupunginjohtajan tekemään Helsingistä maailman johtavan yhteisökaupungin sekä hallintokunnat tekemään yhteistyötä keskenään, muodostamaan yhteisen ohjelman ja määrittelemään konkreettisia toimenpiteitä siitä, kuinka maailman johtava yhteisökaupunki tehdään.

Haaste nostatti spontaanit aplodit. Kaupunginjohtaja otti haasteen vastaan hymyillen, kommentoi sitä lähes mahdottomaksi ja heti perään kertoi että hänen vallassaan on kuitenkin perustaa työryhmä.

Haasteella Helka haluaa nostaa valokeilaan uudenlaisen kaupunkisuunnittelun ja toimenpiteitä alkoikin syntyä pikaisesti. Kaupungin tuore osallisuus- ja neuvontayksikkö perustaa virastojen välisen osallisuusverkoston tavoitetta tukemaan. Nopean toiminnan virasto aikoo seurata aktiivisesti kuinka haasteeseen tartutaan ja mitä toimenpiteitä sen kautta lähdetään toteuttamaan.

Rento ohjelma lumosi osallistujat

Juhlagaalan ohjelmasta piirtyi esiin kaupunginosayhdistystoiminnan kaari edunvalvonnasta yhteistyön tekemisen kautta Helkan tulevaisuusnäkymään. Tiiviissä esityksissä saatiin seurata Helkan 50-vuotinen kehitys tämän hetken tulevaisuusvisioon. Osallistujille tarjottiin mm. näkymiä Helsingin uusimman alueen Östersundomin nuorisotalon osallistuttavasta taideprojektista, Maunulan tuloksia tuottaneesta yleiskaavaprosessista, Puotilan kartannon elvyttämisestä asukasvoimin sekä Roihuvuoren yhteisöllisistä tapahtumista. Uudesta osallistumisen kulttuurista ja viestinnästä kertoi Yhteismaa ry ja esitykset päättyivät Helkan tulevaisuusnäkymään Helsingin paikallisesta kehittämispolusta.

Juhlien virallisina jatkoina järjestettiin lauantaina 4.10. bussiajoa ja kävelyä yhdistävä ”I love Helsinki” Kotikaupunkipolkukierros. Kohteina olivat Helsingissä koottujen kotikaupunkipolkujen helmet useasta kaupunginosasta, toimittaja Pauli Salorannan opastamana.

Haaste 2.10.2014 kokonaisuudessaan:

Helka haastaa ylipormestari Jussi Pajusen tekemään Helsingistä maailman johtavan yhteisökaupungin

Tässä Helsingissä urbaaneista tapahtumista (esimerkkinä ravintola- ja siivouspäivät), paikallisesta aktiivisuudesta (esimerkkinä kaupunginosien kulttuuritapahtumat ja kotisivut) ja jo toteutetuista kokeiluista (esimerkkinä demokratiapilotit ja Apps4finland) syntyy uudenlaista, kokonaisvaltaista kaupunkisuunnittelua. Haastamme samalla myös hallintokunnat tekemään yhteistyötä keskenään, muodostamaan yhteisen ohjelman ja määrittelemään konkreettisia toimenpiteitä siitä, kuinka maailman johtava yhteisökaupunki tehdään.
Helka lupaa olla mukana muodostamassa ohjelmaa niin, että sen synnyttämisessä paikallisyhteisöt ja ihmiset otetaan mukaan prosessin läpi.

Tausta-alustus haasteeseen

Kaupunkisuunnittelu on kaupungin tulevaisuutta monipuolisesti ohjaava, sekä mahdollistava että rajoittava yhteiskunnallinen järjestelmä. Tärkein juridinen säätelijä on maankäyttö- ja rakennuslaki, jonka keskeisiä instrumentteja ovat kaavat (yleiskaavat, asemakaavat jne.). Koska odotukset ja intressit kaupunkisuunnittelua kohtaan ovat suuret, on kaavojen tavoitteisiin sisällytetty kaikki yhteiskunnallisesti kuviteltavissa oleva hyvä. Kaavat ovat kuitenkin aika jäykkiä välineitä kaiken hyvän tavoittelussa, minkä vuoksi järjestelmästä on tullut erittäin raskas. Kaupunkisuunnittelua pitäisikin ajatella nykyistä kaavajärjestelmää monipuolisempana ja laajempana alana. Helkan haaste tavoittelee tätä entistä laajempaa ja vuorovaikutteisempaa tapaa suunnitella ja kehittää kaupunkia.

Esimerkkejä hankkeista, joissa hallintokuntien välistä yhteistyötä ja kumppanuustoimintaa paikallistoimijoiden kanssa voi toteuttaa

- kaupunginosien täydennysrakentaminen, esimerkkinä Länsi-Herttoniemi
- kaupungin tyhjien tilojen väliaikaiskäytön helpottaminen yhteisöille ja asukkaille
- vapautuvien kiinteistöjen yhteisöllinen kehittäminen, esimerkkinä Lapinlahden sairaala

Helka - Helsingin kaupunginosayhdistykset ry on paikallisia toimijoita kokoava kansalaislähtöinen yhteenliittymä. Helka on tehnyt jo 50 vuotta laajakatseista ja kehityssuuntautunutta kaupunginosatoimintaa. Helka toimii hallinnon ja paikallisten toimijoiden välittäjänä, kehittäen keskinäistä kommunikointia ja yhteistyötä. Helka on 80 helsinkiläisen kaupunginosayhdistyksen keskusjärjestö.

Janne Kareinen, tuottaja, Helka
puh. 045 63126516, etunimi.sukunimi @helka.net