Helsinki-Malmin lentoasema on Euroopan 14 uhanalaisimman kulttuurikohteen joukossa

 

10.12.2015 

Haag / Luxemburg 

Johtava eurooppalainen kulttuuriperintöjärjestö Europa Nostra ja Euroopan investointipankin instituutti julkistivat tänään vuoden 2016 Seitsemän uhanalaisinta -ohjelman (The 7 Most Endangered) finaalikierrokselle valitut 14 kulttuuriperintökohdetta. Finalistit valitsi kansainvälinen, useita aloja edustava asiantuntijapaneeli.

Kohteet ovat: Ererouykin arkeologinen kohde ja Ani Pemzan kylä Armeniassa, Brysselin Oikeuspalatsi Belgiassa, Patarein merilinnoitus Tallinnassa Virossa, Helsinki-Malmin lentoasema Suomessa, Colbertin kääntösilta Dieppessä Ranskassa, Divitzin linna Saksassa, Kampos Khioksella Kreikassa, Venetsian Laguuni Italiassa, Rijswijkin linna Hollannissa, Y-rakennus Oslossa Norjassa, Valfloresin palatsi ja tilukset Lissabonin lähellä Portugalissa, Pyhän Antonius Padovalaisen luostari Extremadurassa Espanjassa, Hasankeyfin muinaiskaupunki ympäristöineen Turkissa sekä Mavisbank House Edinburghin lähellä Iso-Britanniassa.

Jotkut kohteista ovat vaarassa laiminlyönnin, lisärakentamispaineen tai puutteellisen suunnittelun ja kehittämisen vuoksi, toiset resurssipulan tai asiantuntemuksen puutteen vuoksi. Lopullinen seitsemän kohteen lista paljastetaan Venetsiassa 16. maaliskuuta.

Listan 14 kohdetta valittiin ottaen huomioon niiden poikkeuksellinen kulttuuriperintö ja kulttuuriarvo samoin kuin niihin kohdistuva vakava vaara. Erilaisten julkisten ja yksityisten asianosaisten sitoutuminen ja paikallisten yhteisöjen osallistuminen näiden kohteiden pelastamiseen katsottiin myös olennaisen tärkeiksi. Tärkeinä kriteereinä olivat myös näiden kohteiden edellytykset palvella laajempaa sijaintiseutuaan voimavaroina ja kestävän kehityksen edistäjinä.

Ehdotuksia Seitsemän uhanalaisinta -ohjelmaan 2016 lähettivät kaikkialta Euroopasta kansalaisjärjestöt ja julkisyhteisöt, jotka kuuluvat Europa Nostran laajaan jäsen- ja kumppanuusjärjestöjen verkostoon. Finaalin neljätoista kohdetta valitsi historian, arkeologian, arkkitehtuurin, konservoinnin, projektianalyysin ja rahoitusalan asiantuntijoista koottu paneeli. Lopullisen seitsemän kohteen listan valitsee Europa Nostran hallitus.

Seitsemän uhanalaisinta -ohjelman käynnistivät tammikuussa 2013 Europa Nostra perustavana osapuolena ja Euroopan investointipankin instituutti kumppaniosapuolena. Sen innoittajana on ollut Yhdysvaltain historiallisten kohteiden suojeluun omistautuvan US National Trust for Historic Preservation -järjestön samankaltainen menestyksekäs ohjelma. Seitsemän uhanalaisinta ei ole rahoitusohjelma. Sen päämääränä on toimia katalyyttinä ja edistää esimerkin voimaa. Seitsemän uhanalaisinta -ohjelmalla on Euroopan unionin Luova Eurooppa -ohjelman tuki, ja se on osa Europa Nostran kolmivuotista kulttuuriperintöalaa verkostoivaa Mainstreaming Heritage -projektia.

”Europa Nostra ottaa ilolla vastaan EU:n toimielinten, mm. Euroopan investointipankin kasvavan tunnustuksen sille, että kulttuuriperinnöllä todella on merkitystä Euroopalle: se on kestävän kehityksen ajuri ja kokoava voima monikulttuurisille yhteiskunnillemme. Seitsemän uhanalaisinta -edistämisohjelmallamme on suuri merkitys, mutta sen päämäärät voidaan saavuttaa vain EU:n toimielinten laajalla tuella ja erilaisten julkisten ja yksityisten osallistujien yhteistyöllä. Niinpä luotamme niiden apuun Europa Nostralle ja jäsenillemme yhteisen perintömme pelastamisessa ja herättämisessä uuteen kukoistukseen”, Denis de Kergorlay, Europa Nostran toimeenpaneva puheenjohtaja toteaa.

”Euroopan investointipankin instituutin asiantuntijat vierailevat valituissa Seitsemän uhanalaisinta -kohteissa, analysoivat ne ja osallistuvat realististen toimintasuunnitelmien laadintaan. Kyseisiä kohteita puoltava kanta saa näin lisää näkyvyyttä ja uskottavuutta. Muutaman viime vuoden kokemus osoittaa lisäksi, että paikallinen ja kansallinen omistajuus ja osallistuminen on erityisen tärkeää tuen nostattamisessa valittujen uhanalaisten kohteiden pelastamiselle”, lisäsi Guy Clausse, Euroopan investointipankin instituutin dekaani.

Lisätietoja 

Ks. kuvaukset kohteista lopussa

http://7mostendangered.eu/2016-shortlist
http://7mostendangered.eu/advisory-panel
twitter.com/europanostra

Median yhteyshenkilöt

Joana Pinheiro, alkukirjaimet @europanostra.org

puh. +31 70 302 40 55; matkap. +31 6 34 36 59 85

European Investment Bank Institute
Bruno Rossignol, etunimi.sukunimi @eib.org
puh. +352 43 797 07 67; matkap.+352 62 134 58 62

Europa Nostra Finland
Tapani Mustonen, puheenjohtaja
etunimi.sukunimi @europanostra.fi
+358 50 5695 70

Aiemmat suomalaiset tiedotteet aiheesta

http://www.kotiseutuliitto.fi/malmin-lentoasema-suomen-uhanalaisin-kultt...

http://www.kotiseutuliitto.fi/suomen-uhanalaisin-kulttuuriperintokohde-h...

http://www.kotiseutuliitto.fi/suomen-uhanalaisin-kulttuuriperintokohde-2...

Käännökset

http://www.europanostra.org/news/704/

Korkean resoluution valokuvat

https://www.flickr.com/photos/europanostra/sets/72157661429311520

Seitsemän uhanalaisinta -ohjelman vuoden 2016
finaaliin valitut 14 eurooppalaista kohdetta

Helsinki-Malmin lentoasema, SUOMI

1930-luvun puolivälissä rakennettu, arkkitehtuuriltaan funktionalistinen Helsinki-Malmin lentoasema on yksi parhaiten säilyneistä toista maailmansotaa edeltäneen aikakauden kansainvälisistä lentoasemista maailmassa. Noin 40 000 laskeutumista vuosittain tekee siitä Suomen ylivoimaisesti vilkkaimman lentokentän Helsinki-Vantaan lentoaseman jälkeen. Terminaali ja lentokonehalli ovat hyvässä kunnossa vuosien varrella jatkuneen huolenpidon ansiosta. Lentokenttä on nyt vakavasti uhattuna uuden rakentamissuunnitelman vuoksi. Helsingin kaupungin uusi yleiskaavaehdotus esittää alueen ottamista asuinrakentamiseen 2020-luvun alussa. Hakemuksen vuoden 2016 Seitsemän uhanalaisinta -luetteloon teki Europa Nostra Finland tukenaan Malmin lentoaseman ystävät ry (MLY). Hakemuksessa esitetään, että kohde jatkaa toimintaansa kouluttavana ja kaupallisena lentoasemana saaden lisäarvoa kulttuurimatkailusta sekä tarjoamistaan vapaan aikataulun ilmaliikennepalveluista, joita ei ole muualla 150 kilometrin säteellä.

 

Patarein merilinnoitus Tallinnassa, VIRO

Vuonna 1840 rakennettu Patarein merilinnoitus on Viron suurin klassisistisen tyylin puolustusrakennelma. Vuosina 1920-2005 linnoitus oli muutettuna vankilaksi, johon suljettiin poliittisia vankeja. Nykyisin paikka on ”lieu de mémoire”, kommunistista ja natsistista hallintoa vastustaneen kansallisen vastarinnan väkevä symboli. Merkittävin uhka kokonaisuudelle on sen nopea rappeutuminen ankaran ilmaston ja huolenpidon puutteen vuoksi. Useita osia siitä on suljettu turvallisuussyistä. Viron muinaismuistoyhdistys, joka ehdotti kohdetta vuoden 2016 Seitsemän uhanalaisinta -luetteloon, esittää laajan kokonaisuuden uudistamista ja käyttöä museokompleksina, luovan teollisuuden keskuksena, hotellina tai toimisto- ja asuintiloina. Patareilla on edellytykset nousta merkittäväksi turistinähtävyydeksi Itämeren alueella yhdessä viereisen Tallinnan lentosataman (EU:n kulttuuriperintöpalkinnon / Europa Nostra -palkinnon Grand Prix -voittaja vuonna 2013) ja Helsingin Suomenlinnan kanssa.

 

Ererouykin arkeologinen kohde ja Ani Pemzan kylä, ARMENIA

Kivisellä ylätasangolla lähellä Turkin ja Armenian rajaa sijaitseva Ererouyk oli aikoinaan yksi seudun tärkeimmistä palvontapaikoista. Viimeisten kahden vuosikymmenen aikana toteutetuista restaurointitöistä huolimatta 6. vuosisadalta peräisin oleva basilika on erittäin uhanalainen. Ympäröivä arkeologinen alue on vaarassa tuhoutua ennen kuin se ehditään tutkia kattavasti. Centre of Studies and Documentation of Armenian Culture in Italy (CSDCA), joka ehdotti kohdetta vuoden 2016 Seitsemän uhanalaisinta -luetteloon, ehdottaa poikkitieteellistä projektia kohteen tutkimiseksi ja kunnostamiseksi sekä valtioiden rajat ylittävän arkeologiapuiston luomista Akhurian-joen varrelle. Vuonna 1926 rakennettu Ani Pemzan kylä muutaman sadan metrin päässä voisi toimia kulttuuriturismin keskuksena ja osallistua näin seudun sosioekonomiseen elvyttämiseen.

 

Brysselin Oikeuspalatsi, BELGIA

Belgian korkeimman oikeuden kotipaikka, Oikeuspalatsi, oli suurin Euroopassa pystytetty rakennus 19. vuosisadan jälkipuoliskolla. Belgialaisen arkkitehti Joseph Poelaertin suunnittelema eklektisen arkkitehtonisen tyylisuunnan monumentaalinen esimerkki hyödynsi edistyneimpiä teollisten rautarakenteiden teknologioita. Poikkeuksellisista arkkitehtonisista, historiallisista ja yhteiskunnallisista arvoistaan huolimatta rakennus on jäänyt vaille ansaitsemaansa arvostusta. Julkisivulle ja pylväskäytävään noin 30 vuotta sitten pystytetyt rakennustelineet ovat nykyisin ruosteiset ja käyttökelvottomat. Monet osat palatsista ovat tyhjillään, ja toimistotiloja vuokrataan viereisistä rakennuksista oikeusistuimen tehtävien hoitamiseksi. Hakemuksen vuoden 2016 Seitsemän uhanalaisinta -luetteloon teki Patrimoine Culturel Immobilier. Laajaa kansallista (kansainvälistä) asiantuntemusta ja tukea tarvitaan vuoden 2016 World Monuments Watch -listallekin valitun rakennuksen kunnostamiseen.

 

Colbertin kääntösilta Normandian Dieppessä, RANSKA

Eiffel-tornin aikalainen ja samoilla rakentamistekniikoilla ja materiaaleilla (putlattu rauta) toteutettu Colbertin silta on Euroopan viimeinen edelleen käytössä oleva suuri kääntösilta, jonka hydrauliikkajärjestelmä on alkuperäinen. Sen ylittää noin 12 000 ajoneuvoa ja 1800 jalankulkijaa päivittäin. Vuonna 2014 sillan omistava Syndicat Mixte du Port de Dieppe (SMPD) päätti korvata vuonna 1889 rakennetun sillan uudella. Dieppen Colbertin sillan suojelukomitea puolestaan on osoittanut sillan kunnostamisen olevan paitsi teknisesti ja taloudellisesti mahdollista, myös kustannusten jäävän paljon alhaisemmiksi kuin SMPD:n esittämässä suunnitelmassa. Fondation du Patrimoine, joka esitti kohdetta vuoden 2016 Seitsemän uhanalaisinta -luetteloon, esittää sillan entisöintiä ja sen mekanismin modernisointia.

Divitzin linna, Mecklenburg-Vorpommern, SAKSA

Schloss Divitz on historiallinen vallihaudalla varustettu linna pohjoisessa Saksassa. Palatsin vanhimmat säilyneet osat ovat 15. vuosisadalta, ja nykyinen ulkomuoto on vuosien 1785–1850 aikana toteutettujen uudistusten tulos. 12 hehtaarin puutarha on edustava esimerkki 19. vuosisadan maisemapuutarhasta. Vuosia jatkuneen täydellisen laiminlyönnin seurauksena alue on huonossa kunnossa. Liittotasavallan kulttuuri- ja viestintäministeriön (BKM) teettämän konseptitutkimuksen mukaan Divitzin linnalla on kaikki edellytykset kansallisesti merkittäväksi monumentiksi, mikä antaa perusteet välittömiin toimiin sen kunnostamiseksi. Tutkimus ehdottaa kohteen entisöintiä ja muuttamista ”retkilinnaksi”, jossa on museo, hotelli ja kesäteatteri. Hakemuksen esitti Europa Nostra Deutschland.

 

Khioksen Kampos, KREIKKA

Khioksen Kampos on puoliksi maaseutumainen alue kaupungin rajojen sisällä ja esimerkki bysanttilaisen, genovalaisen ja paikallisen arkkitehtonisen tyylin ja vaikutteiden yhteiselosta. Se muodostui ensisijaisesti yli 200 tiluksesta, joihin kuului hedelmätarhoja (tyypillisiä agroekosysteemejä), kartanoita ja kirkkoja. Olemassaolevaan urbaaniin kudelmaan kuuluu rakennuksia 14.–18. vuosisadoilta samoin kuin uusklassisistisia rakennuksia 20. vuosisadan alusta. Aluetta uhkaavat jatkuvasti omistajien kyvyttömyys huolehtia omistuksistaan sekä Khioksen vuoden 2008 kaupunkisuunnitelmassa esitellyt sopimattomat käyttötarkoitukset ja varaukset. Ympäristö- ja kulttuuriperintöyhdistys Elliniki Etairia ehdotti yhteistyössä Khioksen Kampoksen ystävien yhdistyksen kanssa kohdetta vuoden 2016 Seitsemän uhanalaisinta -luetteloon esittäen useita toimenpiteitä sen suojelemiseksi ja kohentamiseksi.

 

Venetsian laguuni, ITALIA

Pinta-alaltaan 550 km² suuruinen Venetsian laguuni on Euroopan kuuluisin laguuni ja yksi Välimeren tärkeimmistä siirtymäekosysteemeistä. Sitä suojelee joukko EU:n asettamia ja kansallisia säädöksiä ja se on kuulunut yhdessä Venetsian kaupungin kanssa UNESCOn maailmanperintöluetteloon vuodesta 1987. Kaikesta tästä huolimatta laguuniin kohdistuu suuria uhkia – lisääntynyt liikenne, erityisesti suuret rahti- ja risteilyalukset, väylien jatkuvasti syvemmiksi ruoppaaminen, merenpohjan ja marskimaiden eroosio, saastuminen ja teollinen kalastus – jotka vaarantavat sen eheyden ja olemassaolon altistaen siten Venetsian historiallisen kaupungin riskeille. Hakemuksen vuoden 2016 Seitsemän uhanalaisinta -luetteloon teki Italia Nostra, joka ehdottaa useita lyhyen ja pitkän aikavälin toimenpiteitä Venetsian laguunin suojeluun.

 

Rijswijkin linna, Gelderland, HOLLANTI

Lähellä Groessenin kylää sijaitseva Rijswijkin linna on 14. vuosisadalla rakennettu kartano. Vaikka sitä onkin uudistettu merkittävästi 19. vuosisadalla, siinä on säilynyt alkuperäisiä elementtejä kuten paksut seinät, tornin jäänteet, holvattu kellari ja portaat. Se luetteloitiin kansalliseksi monumentiksi vuonna 1966. Kartanon suojelutilanne on huonontunut merkittävästi viime vuosina. Vuonna 2012 Alankomaiden hallitus julkisti suunnitelman rakentaa uusi valtatie, joka kulkee kohteen halki ja siten tuhoaa sen. Bond Heemschut, joka teki hakemuksen vuoden 2016 Seitsemän uhanalaisinta -luetteloon, edistää voimakkaasti valtatien linjauksen muuttamista, jotta Rijswijkin linna voidaan säilyttää, kunnostaa ja osoittaa uuteen, valtatien kanssa yhteensopivaan käyttötarkoitukseen. Talo voisi majoittaa vapaa-ajan toimintoja ja/tai tarjota tilat pienelle museolle.

 

Y-rakennus, Oslon hallintokortteli, NORJA

Norjalaisen arkkitehti Erling Viksjøn suunnittelemat, yhtenäisen kokonaisuuden muodostavat H-rakennus (1958) ja Y-rakennus (1969) ovat Norjan modernistisen arkkitehtuurin keskeisiä töitä. Myös rakennustekniikka on ainutlaatuinen. Y-rakennus on kuuluisa Pablo Picasson toteuttamista suurista seinämaalauksistaan. Hallintokortteli oli yksi 22.7.2011 tapahtuneiden terrori-iskujen maalitauluista. Norjan valtioneuvosto päätti kehittää olemassaolevaa aluetta mutta purkaa Y-rakennuksen perustellen hanketta sillä, että osa rakennuksesta on tien yläpuolella ja muodostaa todellisen turvallisuusriskin. Hakemuksen vuoden 2016 Seitsemän uhanalaisinta -luetteloon teki Fortidsminneforeningen, Norjan muinaismuistojen suojeluyhdistys, joka esittää olevan mahdollista vahvistaa hallintokorttelin turvallisuutta ja siten urbaania tilaa Y-rakennus säilyttäen.

 

Valfloresin palatsi ja tilukset Lissabonin lähellä, PORTUGALI

Valfloresin palatsi (1558) on hieno esimerkki 16. vuosisadan asuinrakentamisarkkitehtuurista Portugalissa ja harvinaisuus tällaiselle rakennukselle epätyypillisten renessanssipiirteiden vuoksi. Neljän ja puolen hehtaarin tiluksiin liittyvä palatsi sijaitsee keskeisellä paikalla Santa Iria de Azoiassa, lähellä Tejo-joen suistoa. Huolimatta luokituksestaan yleisen edun kannalta merkittäväksi kohteeksi palatsi on nykyään surkuteltavassa kunnossa. Useimmat pylväskäytävän kymmenestä kaaresta ja toscanalaisista pylväistä ovat romahtaneet. Kohteeseen kuuluva historiallinen puutarha ja akvedukti ovat myös kiireellisen korjauksen tarpeessa. Centro Nacional de Cultura teki hakemuksen vuoden 2016 Seitsemän uhanalaisinta -luetteloon. Entisöitynä kohde voisi palvella kulttuurikeskuksena, jossa olisi taide- ja käsityökoulu ja pieni museo, edistäen siten sosiokulturaalista yhteenkuuluvuutta ja palatsin palautumista osaksi seudun urbaania kehitystä. 

 

Pyhän Antonius Padovalaisen luostari, Extremadura, ESPANJA

Garrovillas de Alconétarin kylässä sijaitseva Pyhän Antonius Padovalaisen fransiskaaniluostari oli vuosisatojen ajan uskonnollinen ja kulttuurinen maamerkki läntisessä Espanjassa. 15. vuosisadan lopulla rakennettuun ja 17. vuosisadan puolivälissä merkittävästi uudistettuun ja laajennettuun luostariin kuului goottilaistyylinen kirkko ja renessanssityylinen luostarirakennus. Vaikka luostari luetteloitiin kulttuuriseksi arvomonumentiksi vuonna 1991, se on nyt pitkälle rappeutuneessa tilassa. Hakemuksen vuoden 2016 Seitsemän uhanalaisinta -luetteloon teki Hispania Nostra, joka ehdottaa kokeneiden asiantuntijoiden johtamaa vapaaehtoistyöhön perustuvaa hätätoimenpidesuunnitelmaa. Tällä ehdotuksella hakija pyrkii paitsi saamaan liikkeelle eri hallintotasojen julkiset viranomaiset monumentin kunnostamiseksi, myös näyttämään esimerkkiä vastaavanlaisille kohteille kaikkialla maassa.

 

Hasankeyfin muinaiskaupunki ympäristöineen, TURKKI

Hasankeyfin 12 000 vuotta vanha asutus sijaitsee Tigris-joen rannalla Turkin kaakkoisosassa. Neoliittisine luolineen, roomalaisine raunioineen ja keskiaikaisine monumentteineen Hasankeyf on mittasuhteiltaan valtava elävä museo. Poikkeuksellisen rikkaasta monikulttuurisesta historiastaan ja perinnöstään huolimatta Hasankeyfistä noin 80% jää veden alle, jos Ilısun vesivoimapatosuunnitelma toteutetaan suunnitellusti. Mitään kansainvälisesti tunnustettua suunnitelmaa monumenttien siirtämiseksi ja suojelemiseksi ei ole. Kiireisimmät tarvittavat toimenpiteet ovat Ilısun patohankkeen muuttaminen sekä suojeluarvot ja kestävän kehityksen tasapainottavan riippumattoman strategiasuunnitelman laatiminen. Hasankeyfiä haki vuoden 2016 Seitsemän uhanalaisinta -luetteloon Cultural Awareness Foundation, jonka kampanjaa tukevat useat kansalliset ja kansainväliset elimet.

 

Mavisbank House Edinburghin lähellä, Skotlanti, Yhdistynyt kuningaskunta

Skottilaisen arkkitehti William Adamin ja omistaja Sir John Clerk of Penicuikin suunnittelema Mavisbank (1726) on yksi tärkeimmistä 18. vuosisadan alun arkkitehtonisista saavutuksista Skotlannissa. Se on perimmältään Pohjois-Euroopan olosuhteisiin sovitettu palladiaaninen huvila, jonka keskusrakennus ja kaksi paviljonkia muodostavat poikkeuksellisen viehättävän kokonaisuuden. Historiallisesta ja arkkitehtonisesta merkittävyydestään huolimatta talo on pitkälti rappeutunut ja vaarassa romahtaa suurelta osin. Toiveena on, että Mavisbank-säätiön tekemä hakemus vuoden 2016 Seitsemän uhanalaisinta -luetteloon auttaa keskittämään asiaan liittyvien viranomaisten huomion vaikeiden omistajuus- ja kulkukysymysten ratkaisemiseen, mikä sallisi säätiön jatkaa työtään taloudellisesti kestävän ratkaisun löytämiseksi entisöidylle rakennukselle, joka voisi toimia yhteisöllisenä instituutiona.

Taustatietoa

Europa Nostra on kulttuuriperintöalan kansalaisjärjestöjen Euroopan laajuinen järjestö, jota tukee laaja julkisten organisaatioiden, yksityisyritysten ja yksilöiden verkosto. 40 Euroopan maata kattava järjestö antaa äänen Euroopan kultturi- ja luonnonperinnön suojeluun omistautuneelle kansalaisyhteiskunnalle. Vuonna 1963 perustettu Europa Nostra tunnustetaan Euroopan merkittävimmäksi kulttuuriperintöverkostoksi. Europa Nostran puheenjohtajana toimii maailmankuulu oopperalaulaja ja kapellimestari Plácido Domingo. Europa Nostra kampanjoi Euroopan uhanalaisten monumenttien, paikkojen ja maisemien pelastamiseksi erityisesti Seitsemän uhanalaisinta -ohjelmallaan. Se antaa tunnustusta laadukkaalle toiminnalle EU:n kulttuuriperintöpalkinnon / Europa Nostra -palkintojen kautta. Se osallistuu myös Euroopan kulttuuriperintöä koskevien strategioiden ja toimintakäytäntöjen muotoiluun ja toimeenpanoon Euroopan toimielinten kanssa käytävän ohjatun keskustelun kautta sekä Euroopan kulttuuriperintöallianssi 3.3:n koordinointiin. Vuonna 2014 järjestö sai Luova Eurooppa -ohjelmasta EU:n määrärahan kolmivuotisen verkostoitumisprojektinsa Mainstreaming Heritage tukemiseen Euroopassa.

Euroopan investointipankin instituutti (EIBI) edistää eurooppalaisia yhteiseen hyvään tähtääviä hankkeita. Se perustettiin osaksi Euroopan investointipankkiryhmää tammikuussa 2012 toimimaan katalysaattorina sosiaaliselle, kulttuuriselle, opetukselliselle ja tutkimukselliselle toiminnalle taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen edistämiseksi Euroopassa. Tietoa instituutin toiminnasta on saatavilla sen verkkosivuilta: http://institute.eib.org/

Euroopan neuvoston kehityspankki (CEB) on “Euroopan sosiaalinen pankki”. Se on 41 jäsenvaltion monenkeskinen kehityspankki ja Euroopan solidaarisuuspolitiikan tärkeä työkalu. Euroopan kulttuuriperinnön säilyttäminen on osa sen mandaattia.

Luova Eurooppa on kulttuurillista ja luovaa sektoria tukeva uusi EU-ohjelma, joka mahdollistaa niiden lisääntyvän osallistumisen työpaikkojen ja kasvun luomiseen. 1,46 miljardin euron budjetillaan vuosille 2014–2020 se tukee kulttuuriperinnön, esittävien taiteiden, kuvataiteiden, monitaiteiden, kustannustoiminnan, elokuvan, television, musiikin ja videopelien alalla toimivia organisaatioita samoin kuin kymmeniätuhansia taiteilijoita ja kulttuurialan ja audiovisuaalisen alan ammattilaisia. Rahoitus mahdollistaa näiden toiminnan kautta Euroopan, saavuttaa uusia yleisöjä ja kehittää digitaalisen aikakauden vaatimia taitoja.