Hollolan keskiaikainen kirkko ympäristöineen on vuoden 2016 perinnemaisema

9.2.2016

Maatiainen ry on valinnut Hollolan keskiaikaisen kirkon ja sen ympäristön vuoden 2016 perinnemaisemaksi.

Hollolan kirkko. Kuva: Helena Raikas.

Valinnan perusteena ovat alueen merkittävät kulttuurihistorialliset sekä maisema- ja luontoarvot. Hollolan kirkkoympäristö on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi.

Hollolan kirkko, Hämeen keskiaikaisista kivikirkoista merkittävin, sijaitsee Vesijärven rannalla, esihistoriallisen Kapatuosian linnavuoren juurella. Kirkon itäpuolella avautuu laaja, tasapainoinen viljelymaisema. Hollolan kirkonseutu on osa Kastari-Hatsina-Kutajoen valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta.

Pyhälle Marialle omistettu noin 500 vuotta vanha harmaakivikirkko ja sen lähiympäristössä sijaitseva Engelin piirtämä, komea kellotapuli hallitsevat maisemaa maamerkin tavoin. Vanhaan kirkkotarhaan liittyy kiviaidan ympäröimä hautausmaa, jonka laidassa on kasvilajistoltaan erittäin rikas niitty. Sen huomionarvoisimpia lajeja ovat uhanalainen keltamatara, ketoneilikka, pölkkyruoho, kissankello ja ahopukinjuuri. Hautausmaalla ja sen ympäristössä järjestetään vuosittain opastettuja kasvikierroksia.

Arvokas osa kirkonkylän kulttuurimaisemaa ovat kansallisromanttinen, yli 100-vuotias kunnantupa sekä jo keskiajalta periytyvällä paikalla sijaitseva pappila, joka toimii nykyisin seurakunnan toiminnan tilana. Kirkon lähettyvillä sijaitsee Hollolan kotiseutuyhdistyksen ylläpitämä kotiseutumuseo, johon kuuluu esinemuseo ja kymmenen rakennuksen ulkomuseo. Talomuseoalue on edustava näyte hämäläisen maaseutupitäjän vanhasta rakennuskannasta.

Hollolan seurakunnalle myönnettiin vuonna 2013 Kirkon ympäristödiplomi, jota hakenut seurakunta sitoutuu kantamaan ympäristövastuuta ja kehittämään toimintaansa ympäristön kannalta jatkuvasti paremmaksi. Ympäristöasiat huomioidaan esimerkiksi hautausmaiden ja viheralueiden hoidossa pyrkimällä lisäämään luonnonmukaisesti hoidettuja alueita ja suosimaan ympäristöystävällisempiä hoitomenetelmiä.


Uhanalainen keltamatara sekä ketoneilikka kasvavat runsaslukuisina Hollolan hautausmaan niityllä. Kuva: Helena Raikas.

Vuoden perinnemaiseman valinnalla Maatiainen ry haluaa kiinnittää huomiota arvokkaisiin suomalaisiin kulttuurimaisemiin sekä edistää niiden säilymistä. Maatiainen - Det lantliga kulturarvet ry on valtakunnallinen yhdistys, joka pyrkii säilyttämään vanhat viljely- ja koristekasvit sekä alkuperäiset kotieläinrodut eli maatiaiskasvit ja -eläimet. Lisäksi yhdistys vaalii perinnemaisemia.

Lisätietoja:
www.hollolanseurakunta.fi
www.hollolankotiseutuyhdistys.fi
www.maatiainen.fi