Jaossa avustuksia kulttuuriperinnön teemavuoden 2018 osallistaville hankkeille

12.2.2018

Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden 2018 osallistaviin hankkeisiin voi hakea avustuksia Museovirastolta 12. maaliskuuta asti.

Tavoitteena on kehittää uusia toimintamuotoja, joilla edistetään vuorovaikutusta sekä yksilöiden ja yhteisöjen osallisuutta kulttuuriperintöön. Näiden tuloksena kulttuuriperinnön saatavuus ja saavutettavuus lisääntyvät.

Avustukset myönnetään yhteistyöhankkeisiin, joissa on mukana yhteisöjä, kansalaisjärjestöjä ja museoita. Hankkeissa toivotaan näkyvän kohdeyleisöjen laaja ja mahdollisimman aikainen osallistaminen.

Myönnettävien avustusten toivotaan tuottavan hankkeita ja tapahtumia, jotka nostavat esille eurooppalaista kulttuuriperintövuotta 2018. Hankkeiden toivotaan kiinnittävän erityistä huomiota pitkäkestoisiin vaikutuksiin ja toiminnan kestävyyteen.

Euroopan kulttuuriperintövuoden tavoitteena on nostaa tietoisuutta kulttuuriperinnöstä yhteisenä voimavarana, mahdollistaa kulttuuriperinnön käyttöä inspiraation lähteenä sekä vahvistaa kulttuuriperintösektorin ja muiden kulttuuri- ja luovien alojen vuorovaikutusta.

Avustusta voidaan myöntää oikeustoimikelpoisille yhteisöille, kansalaisjärjestöille ja museoille. Hakemukset on toimitettava Museovirastoon viimeistään 12.3.2018 kello 15.00.

Lisätietoja