Kansalaisyhteiskunta kulttuuriympäristötyössä

Suomen Kotiseutuliitto teki Kulttuuriympäristö ja kansalainen -hankkeessa ensimmäisen valtakunnallisen selvityksen yhdistysten ja yksittäisten kansalaisten panoksesta kulttuuriympäristön hoitoon ja kehittämiseen.

Hankkeen alkuvaiheessa toteutettiin kysely, joka suunnattiin jo olemassa olevalle kulttuuriympäristöverkostolle. Kyselyllä kartoitettiin kentän nykyistä toimintaa, osaamista ja siihen liittyviä tietotarpeita.

Selvityksen tuloksista on julkaistu raportti:

Kansalaisyhteiskunta kulttuuriympäristötyössä - Tavoitteena hyvä elämä

Valtakunnallinen selvitys 2017.
Julkaisija: Suomen Kotiseutuliitto.
Tekijät: Sini Hirvonen & Liisa Lohtander sekä Kulttuuriympäristö ja kansalainen -hankkeen ohjausryhmä.

Lue täällä: bit.ly/ky-selvitys (Issuu)

Lataa tulostettava versio: ky-selvitys.pdf