Kotiseutuposti 1/2015 pääkirjoitus

Avoimuus ja läpinäkyvyys

Kotiseutuliitto lisää päätöksenteon avoimuutta. Tiedonkulku ja avoin vuorovaikutus ovat tärkeitä kaikessa yhteistyössä. Lisäksi kansalaisjärjestössä korostuu myös päätöksenteon läpinäkyvyyden merkitys. Valtakunnallisessa, yli 800 jäsenyhteisön Suomen Kotiseutuliitossa paikallisuuden äänen tulee kuulua jäseniltä liittoon päin. Jäsenten on hyvä samalla tietää, mitä liiton johto ajattelee ja mitä on päätetty.

Suomen Kotiseutuliitto kehittää sisäistä tiedottamista ja vuoropuhelua siis edelleen avoimempaan suuntaan. Tähän asti on jo ollut käytössä mm. uutiskirje, nettisivut ja Kotiseutuposti-lehti, joiden lisäksi sähköpostit kulkevat ja puhelin soi. Parhaimmillaan vuoropuhelu toimii myös kasvokkain, kun tavataan.

Tästä lähtien myös hallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan liiton nettisivuilla. Niin ikään hallituksen alaisten jaostojen kokouksista keskeiset asiat julkaistaan muistioina. Tämän toivotaan pitävän jäsenet entistä paremmin tietoisina ajankohtaisista liiton asioista. Jäsenyhdistykset voivat hyödyntää näitä tietoja myös omassa jäsentiedotuksessaan ja niistä saa juttuaiheita omiin jäsenlehtiin.

Jäsenet käyttävät omaa päätösvaltaansa Kotiseutuliiton vuosikokouksessa. Tänä vuonna se on Espoossa 7.8.2015 Valtakunnallisten kotiseutupäivien yhteydessä. Jäsenyhteisöissä onkin nyt aika valmistautua valitsemaan ja lähettämään oma vuosikokousedustajansa Espooseen. Tässä lehdessä tuodaan esille vuosikokousedustajan näkemyksiä.

Kotiseutuposti kertoo puolestaan jatkossa entistä enemmän kotiseutu- ja kaupunginosayhdistysten toiminnasta. Tällä lehti haluaa tuoda paremmin näkyväksi erilaista kentän kotiseututyötä käytännössä. Paikallisuuden ääni kuuluu näinkin. Tässä numerossa kerrotaan esimerkkejä yhdistysten digitointityöstä.

 

Riitta Vanhatalo
toiminnanjohtaja