Kainuun pienituloisille mahdollisuuksia käyttää kulttuuripalveluja maksutta

16.9.2015

Espoossa tänä vuonna aloitettu Kaikukortti-kokeilu laajenee Kainuuseen. Kaikukortti on alennuskortti, jolla voi hankkia maksuttomia pääsylippuja Kaikukortti-verkostossa mukana olevaan kulttuuritarjontaan. Tavoitteena on parantaa taloudellisesti tiukassa tilanteessa olevien henkilöiden mahdollisuuksia nauttia taiteesta ja kulttuurista. 

Kainuussa Kaikukortti-kokeilun suunnittelutyö käynnistyy syyskuussa ja alennuskorttia on tarkoitus kokeilla vuoden 2016 aikana.

Kulttuurielämykset kuuluvat kaikkien arkeen

Kaikukortti-toiminnan lähtökohtana on, että jokaisella ihmisellä on oikeus osallistua kulttuurielämään ja kokea taide-elämyksiä varallisuudesta riippumatta. Taloudellisesti tiukassa tilanteessa olevat ihmiset joutuvat kuitenkin usein tinkimään kulutuksestaan niin, että kulttuuripalveluiden käyttö voi jäädä hyvin vähäiseksi. Kaikilla pitäisi olla mahdollisuus siihen, että kulttuuri on osa arkea.

Mukana laaja joukko maakunnan sosiaali- ja terveys- sekä kulttuurialan toimijoita

Kainuun Kaikukortti-kokeilun taustalla on Espoossa vuoden 2015 aikana toteutettava Kaikukortti-pilotti. Kainuun kokeilussa hyödynnetään kokemuksia Espoon pilotoinnista ja kehitetään Kaikukortti-mallia vastaamaan harvemmin asuttujen alueiden tarpeita ja ominaispiirteitä, kuten pitkien välimatkojen mukanaan tuomia haasteita.

Kainuun Kaikukortti-kokeilun suunnittelutyössä ovat mukana muun muassa monet maakunnan sosiaali- ja terveysalan yhdistykset, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuun sote) sekä laaja joukko Kainuussa toimivia kunnallisia ja yksityisiä kulttuuripalveluita. Kaikukortti-kokeilua koordinoi Kulttuuria kaikille -palvelu ja rahoittaa palvelun taustalla oleva Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Facebook: www.facebook.com/kaikukortti

Lisätietoja: www.kulttuuriakaikille.info/tietoa_meista_hanke_kulttuuripassin_pilotointi_ja_jatkohanke