Jari Tolonen: Kajaani, omaleimainen pohjoisen kaupunki

4.12.2015

Kajaani, omaleimainen pohjoisen kaupunki

Kajaanilla on ilo toimia vuoden 2016 Valtakunnallisten kotiseutupäivien isäntäkaupunkina. Olen todella tyytyväinen, että tämä merkittävä tapahtuma on saatu järjestettäväksi kaupunkiimme.

Kajaani on omaleimainen pohjoisen kaupunki, joka tunnetaan linnastaan, joestaan, kalevalaisuudestaan ja mainiosta kulttuuritarjonnastaan. Meillä kaupungin todellisen hengen muodostavat kainuulaiset ihmiset. Perikainuulainen on syvämietteinen pohdiskelija, joka mielellään talvisin hiihtelee ja kesäisin samoilee metsäluonnon keskellä omissa oloissaan, eikä tee itsestään suurta numeroa. Lähemmin tutustuttaessa kainuulainen ihmisluonne kuitenkin paljastuu hyvin vieraanvaraiseksi, lämminhenkiseksi ja ennen kaikkea luovaksi. Kaikki kainuulaiset ovatkin pohjimmiltaan oman elämänsä ”Havukka-ahon ajattelijoita”. Kainuulaiselle ihmiselle kotiseutu tuttuine maisemineen on hyvin rakas.

Kajaani on Kainuun keskuskaupunki, niinpä meillä on suuri vastuu koko Kainuun elinvoiman kehittämisestä. Meillä on vastikään uusittu kaupunkistrategia, jossa elinvoimaisuuden kasvattaminen on nostettu kärkiteemaksi. Työpaikkojen lisääminen on ykköstavoite, erityisesti paikallisiin luonnonvaroihin sekä erikoisosaamiseen perustuvilla aloilla. Hyviä esimerkkejä näistä ovat rakenteilla oleva ST1:n biopolttoainetehdas sekä pohjoismaiden ainoa kiskokalustovalmistaja Transtech Oy.

Kotiseutupäivien teema Tienviitta tulevaisuuteen kuvaa mainiosti edellä kuvattuja kaupungin strategisia tavoitteita. Teemaa lähestytään kaupungin pitkän ja monivaiheisen historian pohjalta. Kajaanin linnan rakentamisesta alkava kaupungin historia osoittaa, että täällä on aina löydetty vaikeiden vaiheiden jälkeen uusi tienviitta tulevaisuuteen. Nykyhetken tienviittamme on osaamispohjainen kehittämistyö, joka perustuu laadukkaaseen toisen asteen koulutukseen sekä ammattikorkeakouluumme. Ammattikorkeakoulun pelialaa sekä ammattikoulutustamme tuodaan esille kotiseutupäivillämme useissa eri yhteyksissä.

Kotiseutuhengen ylläpitäminen on tärkeää monestakin näkökulmasta. Kainuun kannalta on ratkaisevaa, kuinka paljon tämän päivän nuoret ovat kiinnostuneita kotiseutunsa tulevaisuudesta. Uskon, että kotiseutupäivämme osaltaan edistävät Kajaanin ja Kainuun tulevaisuudenuskoa.

Toivotan Teille hyvät kotiseutuihmiset miellyttäviä kokemuksia Kajaanin kotiseutupäivillä. Olette lämpimästi tervetulleita Kajaaniin!

 

Jari Tolonen
Kajaanin kaupunginjohtaja
Kotiseutupäivien 2016 päätoimikunnan puheenjohtaja 

Valtakunnalliset kotiseutupäivät Kajaanissa 4.–7.8.2016

 

Kolumni on julkaistu aiemmin Kotiseutupostissa 4/2015.