Kansainvälinen asiantuntijaryhmä vierailee Malmin uhanalaisella lentokentällä

1.6.2016


Malmin lentokenttä. Kuva: Seppo Sipilä.

Europa Nostran ja Euroopan investointipankin instituutin asettama kansainvälinen asiantuntijaryhmä vierailee Malmin lentokentällä 2.–3. kesäkuuta. Lentokenttä valittiin maaliskuussa Euroopan seitsemän uhanalaisimman kulttuuriperintökohteen joukkoon.

Kulttuuriperinnön ja rahoitusalan asiantuntijoiden tehtävänä on tarjota teknisiä neuvoja, selvittää mahdollisia rahoituslähteitä ja mobilisoida tukea kohteille. Asiantuntijalähetystöjen tulokset ja suositukset julkaistaan vuoden 2016 loppuun mennessä.

Asiantuntijatyöryhmään kuuluvat arkkitehti Sara van Rompaey, Europa Nostra Norwayn puheenjohtaja Erik Schultz ja diplomaatti, tohtori Rienko Wilton. 


Laajaa asiantuntemusta

Arkkitehti Sara van Rompaey on EU-rahoitteisten projektien asiantuntija. Van Rompaey toimii mm. kulttuuriperintöasiantuntijana Erasmus+ -projektissa, jossa selvitetään arkkitehtuurikoulutuksen mukauttamista Euroopan uuteen tilanteeseen. Van Rompaey toimii asiantuntijana ICOMOS:n kansainvälisessä tieteellisessä komiteassa. Hän on toiminut Euroopan arkkitehtien neuvoston (ACE) johtoryhmän jäsenenä, Belgian arkkitehtiliiton kansainvälisten suhteiden komission johtajana ja ulkoisten asioiden osaston puheenjohtajana, edustajana Euroopan arkkitehtien neuvostossa, Euroopan kansainvälisessä arkkitehtuuripoliittisessa verkostossa (EFAP) ja arkkitehtien maailmanjärjestössä (UIA) sekä jäsenenä useiden arvokkaiden arkkitehtuuripalkintojen palkintolautakunnissa. Hän toimii lisäksi EU:n kulttuuriperintöä ja globaalia muutosta koskevan yhteisen ohjelmasuunnittelualoitteen vertaisarvioijana.

Europa Nostra Norwayn puheenjohtaja Erik Schultz on Europa Nostran valtuuston jäsen sekä Europa Nostran pohjoismaisen yhteistyöverkoston Nordic Nostran jäsenenä Europa Nostra Finlandin pitkäaikainen yhteistyökumppani.

Diplomaatti, valtiotieteiden tohtori Rienko Wilton on Europa Nostran teollisen ja teknillisen alan kulttuuriperintökomitean (IEHC) sihteeri. Hän on toiminut Tukholmassa ja Vallettassa Alankomaiden suurlähettiläänä, Haagissa, Canberrassa ja Bonnissa kulttuuriasiamiehenä sekä Keski-idän kirjeenvaihtajana. Wilton kasvoi isoisänsä telakalla Rotterdamissa, ja lapsena hänestä odotettiin laivanrakentajaa ja merenkulkuarkkitehtia kolmen edellisen sukupolven tapaan.

Aiemmat tiedotteet aiheesta:

Malmin lentoasema on yksi Euroopan seitsemästä uhanalaisimmasta kulttuuriperintökohteesta 2016

Helsinki-Malmin lentoasema on Euroopan 14 uhanalaisimman kulttuurikohteen joukossa

Malmin lentoasema on Suomen uhanalaisin kulttuuriperintökohde

Lisätietoja:
 www.europanostra.fi


www.europanostra.org


www.europanostra.org/7-most-endangered

Yhteydenotot:
Tapani Mustonen, Europa Nostra Finlandin puheenjohtaja ja Europa Nostran valtuuston jäsen, etunimi.sukunimi @europanostra.fi, puh. 050 569 5704.

Timo Hyvönen, 
Malmin lentoaseman ystävät ry:n puheenjohtaja puh. 050 374 8371.