Sanna Käyhkö ja Johanna Hakanen: Työväentalot kokoavat yhä kansalaisia yhteen

19.5.2015

Työväentalot ja muut seurantalot ovat edelleen aktiivisessa käytössä ja tuhannet ihmiset tekevät arvokasta vapaaehtoistyötä perinteisten seurantalojen säilyttämisen puolesta, kirjoittavat Sanna Käyhkö ja Johanna Hakanen Suomen Kotiseutuliitosta.

Elina Grundström kirjoittaa pääkirjoitussivun kolumnissa (HS 5.5.2015) työväenliikkeen tilasta. Kirjoitus sivuaa myös työväentalojen asemaa tämän päivän Suomessa. Grundströmin käsitys talojen tilanteesta on tarpeettoman synkkä, sillä tosiasiassa työväentaloja ja muita seurantaloja toimii edelleen aktiivisesti. Museoiksi tai konferenssikeskuksiksi niitä ei ole muutettu kuin aivan muutamia.

Varsinkin pienillä paikkakunnilla seurantalot ovat usein ainoita avoimeen kansalaistoimintaan sopivia tiloja. Toiminta taloissa vaihtelee erilaisten harrastusryhmien ja kansalaisopistojen kokoontumisista poliittiseen toimintaan. Suomen Kotiseutuliiton äskettäin tekemässä selvityksessä ilmeni, että seurantalojen käyttäjämäärä on säilynyt tasaisena ja kolmasosassa taloista käyttöasteen uskotaan lähitulevaisuudessa nousevan.

Tuhannet ihmiset tekevät arvokasta vapaaehtoistyötä perinteisten seurantalojen säilyttämisen puolesta, ja heidän työpanoksensa ansaitsee tunnustusta. Myös uusia kylätaloja kunnostetaan vanhoihin kouluihin ja muihin käytöstä jääneisiin rakennuksiin. Kiinnostusta yhteisten, ei-kaupallisten kokoontumistilojen perustamiseen ja kunnostamiseen on siis edelleen.

Sanna Käyhkö
hankesihteeri-tiedottaja, Suomen Kotiseutuliitto

Johanna Hakanen
rakennustutkija, Suomen Kotiseutuliitto

 

Kirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomissa 11.5.2015.