Kirsi Moisander: Kotiseutuliitto 2025

1.1.2014

Julkaistu Kotiseutupostissa 4/2013

 

Kotiseutuliitto 2025

Illat ovat taas pimentyneet ja päivä lyhenee. Luonnon syksyiset
kelta- ja punasävyt ovat häviämässä iltahämärään ja talven valkeuteen, aikaan jolloin järjestöt toimivat aktiivisina ja me jäsenet suoritamme omaa rooliamme yhteiseksi hyväksi.

Kotiseutuliitossa kuluva vuosi on ollut muutosten aikaa, onhan liitto saanut uuden toiminnanjohtajan, järjestöpäällikön ja valtuuston puheenjohtajan. Toimintamuotojen pohdintaa ja uusien tuulien tuiverrusta odotetaan. Uudistumisessa ja ajan tuomiin haasteisiin vastaamisessa myös hallitus ohjaa toimiston työtä. On hienoa, että olemme saaneet vahvan ja osaavan joukon sekä liiton työntekijöiksi että luottamushenkilöiksi.

Liiton tehtävä on eri aikoina kehittynyt tarpeen ja yhteiskunnallisen tilanteen mukaan. Perustehtävää emme ole muuttaneet. Kaikkina aikoina olemme toimineet paikallisuuden puolestapuhujana ja kotiseudun väen yhdessä tekemisen vahvistajana arvostaen perinteitä, omaleimaisuutta ja kotiseutuhenkeä – voidaksemme olla ylpeitä kotiseuduistamme ja historiastamme.

Kuten kaikki järjestöt, myös Kotiseutuliitto pohtii tehtäväänsä ja tulevaisuutensa suuntaa. Srategiatyö käynnistyi alkuvuonna ja jatkuu talven aikana. Strategia johtaa toimintaa kohti vuotta 2025. Millainen Suomi on silloin, millaista kotiseututyö on uudella  vuosikymmenellä ja miten me liittona rakennamme tulevaa?

Tahtotilan määrittely ja keinot, joilla tavoitteisiin päästään, on strategian ydin, jonka pohdintaan haastamme koko kotiseututyön kentän.

Vastuu strategian valmistelusta on hallituksella, ja keskeisessä roolissa jäsenistön äänenä on valtuusto. Sähköisin keinoin pyrimme osallistamaan koko jäsenkentän keskusteluun kotiseututyön tulevaisuudesta. Keskustelu jatkuu vuoden 2014 kotiseutupäivillä Hämeenlinnassa.

Strategia valmistuu keväällä, mutta keskustelu kotiseututyöstä ei siihen pääty, vaan sitä jatketaan entistäkin vahvemmin. Strategian hyväksymisen jälkeen sitä arvioidaan vuosittain ja uudistetaan neljän vuoden välein.

Kirsi Moisander
Suomen Kotiseutuliiton hallituksen puheenjohtaja