Kotiseutuliitto haastaa museot juhlavuoteen 2017 yhdellä esineellä

Se svensk version nedan

Näin lähetät kuvan ja tarinan

Tutustu kuviin ja tarinoihin Flickrissä

Yksi esine – tuhat tarinaa
Paikallismuseoiden kokoelmat kertovat itsenäisen Suomen historian

Kotiseutuliitto haastaa kaikki maamme sadat paikallismuseot kertomaan itsenäisen Suomen tarinaa yhden esineen kautta – yhdessä! 

Kaikki muut museotkin ovat tervetulleita mukaan. Osallistuminen ei myöskään edellytä Kotiseutuliiton jäsenyyttä.

Suomen museoista valtaosa on paikallismuseoita. Nämä tietyn seudun perinnettä, historiaa ja henkilökuvia huokuvat museot ovat täynnä tarinoita sata vuotiaan Suomen menneisyydestä ja nykyisyydestä – ja museoissa kohtaamme menneen äärellä Suomen tulevaisuuden tekijät, lapset ja nuoret.

Haastamme nyt kaikki museot valitsemaan kokoelmistaan yhden esineen ja kertomaan sen tarinan avulla jotakin olennaista paikkakunnasta, kotiseudusta – kenties koko Suomesta, suomalaisuudesta ja maamme tarinasta. Miten tämä yksi esine kuvaa kotiseudun kehittymistä, käännekohtaa tai muuta merkityksellistä?

Osallistakaa vuoden 2016 aikana seudun asukkaat, koulut ja vanhainkodit, yhdistykset ja kuntapäättäjät tutustumaan kotiseutumuseon esineistöön ja pohtimaan niiden tarinoita. Valitkaa yhdessä esine, jonka tarina liittyy osaksi itsenäisen Suomen historiaa. Kirjatkaa tämä tehtävä mukaan myös vuoden 2016 toimintasuunnitelmiinne.

Suomen Kotiseutuliitto julkaisee kaikki tarinat ja esinekuvat verkossa vuoden 2017 aikana.

”Esineiden tarinat kertovat ja todistavat menneisyyden tapahtumista ja ilmiöistä. Museoesine on näin aina sekä aineellisten että aineettomien arvojen tulos, ja usein aineeton on arvokkainta!” museologian professori ja Kotiseutuliiton puheenjohtaja Janne Vilkuna sanoo, ja jatkaa: ”Kokoelma saa uusia ulottuvuuksia ja museo kenties puuttuvaa tietoa, kun yhteisö osallistetaan miettimään tarinoita.”

Esineen kuva tarinoineen on helppo viedä juhlavuoden aikana myös pois museosta, eri puolille kotiseutua. Esine voi näin kertoa tarinaansa kouluissa ja kerhoissa, kesäjuhlissa ja talkoissa sekä tietenkin itsenäisyyspäivän vastaanotolla.

Vuonna 2017 vietettävän Suomi 100 -juhlavuoden teemana on Yhdessä. Vuosi on avoin kaikille suomalaisille ja Suomen ystäville, ja sitä vietetään eri puolilla Suomea aina vuoden 2017 alusta itsenäisyyspäivään saakka. Juhlavuosi rakennetaan yhteisellä tekemisellä ja osallistumisella. Tekojen kautta tarkastellaan itsenäisyyden mennyttä vuosisataa, Suomen nykyisyyttä ja tulevaisuutta. Lue lisää Suomi 100 -juhlavuodesta: suomi100finland.fi

  Tietopankki: Kotiseutumuseot

Näin lähetätte meille kuvan ja tarinan esineestä

  • valitkaa esineestä 1 kuva (koko mieluiten enintään 1 M)
  • kirjoittakaa esineestä noin 1000 merkin tarina
  • lisätkää loppuun halutessanne linkki lisätietoihin
  • lähettäkää kuva ja tarina osoitteeseen toimisto@kotiseutuliitto.fi
  • laittakaa sähköpostin otsikoksi: Yksi esine, tuhat tarinaa + museonne nimi

Julkaisemme ensimmäiset kuvat ja tarinat jo elokuussa 2016 ja jatkamme esineiden esittelyä läpi itsenäisyyden juhlavuoden.

Tunnisteet sosiaalisessa mediassa: #yksiesine #suomi100 #museot

Yksi esine – tuhat tarinaa -lisätiedot:
järjestöpäällikkö Liisa Lohtander,
puh. 045 1509 109, etunimi.sukunimi @kotiseutuliitto.fi
tiedottaja Elina Kuismin,
puh. 050 440 9411, etunimi.sukunimi @kotiseutuliitto.fi

---

Suomessa on yhteensä lähes 800 paikallismuseota, joista suuri osa on kotiseutumuseoita. Nämä paikallismuseot muodostavat koko maan kattavan, matalan kynnyksen kulttuuripalveluverkoston, jonka tapahtumiin, näyttelyihin ja muuhun toimintaan osallistuu lähes miljoona kävijää vuosittain. Paikallisen kulttuuriperinnön eteen kotiseutumuseoissa tekee vapaaehtoistyötä joka vuosi yli 10 000 ihmistä.

Kotiseutumuseot perustettiin alun perin kokoamaan talteen uhatuksi koettua paikallista kulttuuriperintöä – kokoelman avulla haluttiin saada aikaan ”meistä ja menneisyydestämme” kertova alueen oma kotiseutumuseo. 1950-luvulle tultaessa lähes joka kunnassa oli oma kotiseutumuseo. Nykyään museot paitsi tallentavat ja säilyttävät kulttuuriperintöä, myös toimivat oppimisympäristöinä, työllistäjinä, palveluntarjoajina, kulttuurimatkailukohteina, asiantuntijoina sekä vapaaehtoistyön ja osallistumisen areenoina.

-----

Ett föremål – tusen historier
Hembygdsmuseernas kollektioner förtäljer det självständiga Finlands historia

Finlands Hembygdsförbund utmanar vårt lands alla hundratals hembygdsmuseer att beskriva det självständiga Finlands historia genom ett föremål – tillsammans!

Alla andra museer är också välkomna att deltaga i utmaningen. Deltagandet förutsätter inte Finlands Hembygdsförbundets medlemskap.

Största delen av Finlands museer är lokalmuseer. Dessa museer representerar sina egna specifika orter, utstrålar traditioner och historia samt personporträtt. Där möter vi det hundraåriga Finlands förflutna och nutid samt Finlands framtida uppbyggare – barn och unga.

Vi utmanar nu alla museer att välja från sina kollektioner ett föremål, som berättar något väsentligt om orten, hembygden eller kanske hela Finland. Hur beskriver detta föremål hembygdens utveckling, vändpunkt eller någoting annat som är betydelsefullt.

Engagera år 2016 ortens invånare, skolor, ålderdomshem, föreningar och kommunens beslutsfattare att bekanta sig med hembygdsmuseets föremål för att se vilka historier föremålen reflekterar. Välj sedan tillsammans ett föremål som anknyter sig till en del av Finlands historia. Inskriv detta uppdrag också i verksamhetsplanen för år 2016.

Finlands hembygdsförbund publicerar alla berättelser med tillhörande bilder på webben under år 2017.

”Föremålens historier förtäljer och bevisar händelser och fenomen från det förflutna. Museiföremål är alltid ett resultat av både materiella och immateriella värden och ofta är det immateriella det värdefullaste” säger Janne Vilkuna, professor i museologi och Finlands Hembygdsfördundets ordförande. ”Kollektionen får nya dimensioner och museet kanske information som fattats när samfundet engagerar sig för att reflektera över historier”.

Det är lätt att t.ex. berätta föremålets historia genom att bara visa bilder. Man kan på detta sätt berätta föremålets historia i skolor, klubbar, på sommarfester, talkon och förstås på självständighetsdagens mottagning.

Temat för Suomi -jubileumsåret som firas år 2017 är Tillsammans. Året är öppet för alla finländare och Finlands vänner och firas i olika delar av Finland från årets början ända till självständighetsdagen. Jubileumsåret byggs upp med gemensamt arbete och deltagande. Via det gemensamma görandet betraktar vi självständighetens förflutna århundarde, Finlands nutid och framtid. Tilläggsuppgifter Suomi 100 -jubileumsår: suomifinland100.fi