Kulttuuriympäristöalan vapaaehtoistyöstä ensimmäinen valtakunnallinen selvitys - Vastaa kyselyyn nyt!

12.5.2016

Kysely kulttuuriympäristöalalla toimiville yhdistyksille ja kansalaisille on nyt avoinna

Suomen Kotiseutuliitto tekee valtakunnallisen selvityksen kulttuuriympäristön parissa tehtävästä vapaaehtoistyöstä. Suomalaiset toimivat hyvin aktiivisesti kulttuuriympäristöjensä hyväksi. Yhdistyksille ja kansalaisille suunnatulla kyselyllä selvitetään nyt ensimmäistä kertaa laajasti toiminnan kattavuutta ja laatua. Selvitys tuo esiin myös mahdolliset tuki-, tieto- ja koulutustarpeet.

Kysely on avoinna 12.6. saakka osoitteessa www.kotiseutuliitto.fi/kulttuuriymparistokysely.

Selvitys ja kysely koskevat kaikkia, jotka hoitavat vapaaehtoisesti esimerkiksi luontoa, maisemaa, tai rakennusperintöä, järjestävät tapahtumia, talkoita tai kursseja, osallistuvat ja vaikuttavat aluesuunnitteluun, tai tiedottavat kulttuuriympäristöön liittyvistä asioista.

Kulttuuriympäristön hoitaminen kuuluu kaikille

Suomen perustuslain mukaan vastuu kulttuuriympäristön hoitamisesta kuuluu kaikille – hyvin hoidettu kulttuuriympäristö toimiikin hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen voimavarana. Se on myös korvaamatonta kansallista omaisuutta sekä mielekästä elin- ja toimintaympäristöä. Aluerakenteiden muuttuessa on entistäkin tärkeämpää, että kansalaiset tietävät ja tuntevat vastuunsa ja oikeutensa omaan lähiympäristöönsä liittyvissä kysymyksissä.

Selvityksen myötä tiedetään, mitä tietoa ja osaamista yhdistykset ja kansalaiset tarvitsevat lisää. Vastausten perusteella voidaan tuottaa tietopaketteja, koulutusta ja yhteistyötä toiminnan tueksi. Kulttuuriympäristön ja kansalaisten äänen on mahdollista päästä kuuluville paremmin myös lainsäädännössä ja kehittämislinjoja suunniteltaessa.

Selvitystyön lopulliset vaikutukset suuntautuvat erityisesti paikallistasolle: kansalaisten kulttuuriympäristön lukutaito kehittyy ja paikallisidentiteetti vahvistuu, kulttuuriympäristöä hoidetaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti eri sektoreiden yhteistyönä ja eri alueiden vetovoima vahvistuu. Selvitys myös tukee kansalaisilla ja järjestöillä jo olemassa olevaa vahvaa kulttuuriympäristöalan osaamista ja motivaatiota olla mukana toiminnassa.

Selvitys on kansalaisjärjestöjen panos kulttuuriympäristöstrategian toimeenpanoon

Suomen hallitus hyväksyi vuonna 2014 ympäristöministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla laaditun valtakunnallisen kulttuuriympäristöstrategian, jonka tavoitteena on, että ihmiset arvostavat lähiympäristöään ja toimivat aktiivisesti sen hyväksi. Nyt käynnissä oleva selvityshanke on kansalaisjärjestöjen panos strategian toimeenpanossa. Selvitystyö on alan keskeisten kansalaisjärjestön tapa aktivoida maamme satoja kulttuuriympäristötoimijoita ja virittää aiheesta käytävää keskustelua. Hankkeen myötä kulttuuriympäristötoimijoiden yhteistyö tiivistyy ja vaikuttavuus kasvaa.

FAKTAT:

  • Kulttuuriympäristö on ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksesta syntynyttä ympäristöä, johon kuuluvat rakennettu ympäristö, muinaisjäännökset ja kulttuurimaisemat, perinnebiotoopit sekä niihin liittyvä aineeton kulttuuriperintö.
  • Kulttuuriympäristöalalla toimivat mm. kaupunginosa-, kotiseutu-, ja kylä- ja luonnonsuojeluyhdistykset, maanomistajat, useat valtakunnalliset järjestöt, ja monet muut aktiiviset kansalaiset.
  • Suomen Kotiseutuliitto on valtakunnallinen kotiseututyön keskusjärjestö ja Suomen suurin kulttuurialan kansalaisjärjestö. Kotiseutuliiton jäsenkentässä toimii noin 150 000 aktiivista kansalaista. Kotiseutuliitto on aktiivinen paikallisuuden puolestapuhuja, joka kehittää kotiseututyötä sekä vaikuttaa yhteiskunta- ja aluesuunnitteluun.

Suomen Kotiseutuliitto on hankkeen päävastuullinen toteuttaja.
Selvityshankkeessa ovat mukana lisäksi:
•    Helsingin kaupunginosayhdistykset Helka
•    Maa- ja kotitalousnaiset
•    Maaseudun Sivistysliitto
•    Suomen Kulttuuriperinnön tuki
•    Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura
•    Suomen kylätoiminta
•    Suomen luonnonsuojeluliitto
•    Suomen Omakotiliitto

Lisätietoja:

Vastaa kyselyyn täällä: www.kotiseutuliitto.fi/kulttuuriymparistokysely

Lue lisää Kulttuuriympäristö ja kansalainen -selvityshankkeesta

Sini Hirvonen, koordinaattori, Suomen Kotiseutuliitto
sini.hirvonen@kotiseutuliitto.fi, puh. 045 614 0464