Kulttuuriympäristökyselyyn 450 vastausta

450 vapaaehtoistoimijaa, muuta aktiivista kansalaista ja järjestöjen työntekijää vastasi Kotiseutuliiton kulttuuriympäristökyselyyn 12.5.-12.6.2016.

Mukana oli muun muassa 167 kotiseutuyhdistystä ja 58 kaupunginosayhdistystä. Kotiseutuliitto kiittää kaikkia vastaajia!

Kysely on osa Kulttuuriympäristö ja kansalainen -selvityshanketta, jossa kartoitetaan kulttuuriympäristöön liittyvän vapaaehtoistyön kattavuutta ja laatua. Selvitys tuo esiin toiminnan haasteet sekä tuki-, tieto- ja koulutustarpeet. Selvityshankkeen tulokset valmistuvat vuoden 2016 aikana.

Suomen Kotiseutuliitto on hankkeen päävastuullinen toteuttaja.  
Ohjausryhmässä ovat mukana:

•    Helsingin kaupunginosayhdistykset Helka
•    Maa- ja kotitalousnaiset
•    Maaseudun Sivistysliitto
•    Suomen Kotiseutuliitto
•    Suomen Kulttuuriperinnön tuki
•    Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura
•    Suomen kylätoiminta
•    Suomen luonnonsuojeluliitto
•    Suomen Omakotiliitto