Kysely kulttuuriympäristöalan vapaaehtoistoimijoille

Kysely oli avoinna 12.5.-12.6.2016.
Kiitämme kaikkia 450 vastaajaa!

Tämän kyselyn tarkoituksena on selvittää
kulttuuriympäristöön liittyvää kansalaistoimintaa.

  • Kulttuuriympäristö on ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksesta syntynyttä ympäristöä, johon kuuluvat rakennettu ympäristö, muinaisjäännökset ja kulttuurimaisemat, perinnebiotoopit sekä niihin liittyvä aineeton kulttuuriperintö.
  • Kulttuuriympäristöalan vapaaehtoistyö on mm. talkoiden ja tapahtumien järjestämistä, tiedottamista, vaikuttamista sekä ympäristön, maiseman ja luonnonhoitoa.

Kysely on suunnattu yhdistyksille, järjestöille ja kansalaisille. Vastaa vapaasti niihin kysymyksiin, joihin haluat ja kerro oma mielipiteesi. Yhdistyksen ei tarvitse muodostaa yhteistä kantaa ja yhdestä yhdistyksestä voi vastata niin moni henkilö kuin haluaa. Vastauksia ei julkisteta sellaisenaan, eikä yksittäistä vastausta pysty jäljittämään vastaajaan.

Vastauksesi vaikuttaa näin:

  1. Selvityksen myötä tiedämme, mitä tietoa ja osaamista yhdistykset ja kansalaiset tarvitsevat. Vastausten perusteella voidaan tuottaa tietopaketteja, koulutusta ja yhteistyötä toiminnan tueksi.
  2. Annat oman panoksesi valtakunnallisen kulttuuriympäristöstrategian toimeenpanoon.
  3. Kulttuuriympäristön ja kansalaisten pääsee kuuluville myös lainsäädännössä ja kehittämislinjoja suunniteltaessa.

Lue lisää Kulttuuriympäristö ja kansalainen -selvityshankkeesta ja sen taustalla olevista järjestöistä.

Kysyttävää?
Ota yhteyttä: Sini Hirvonen, koordinaattori, Suomen Kotiseutuliitto
sini.hirvonen@kotiseutuliitto.fi, puh. 045 614 0464