Enkät till frivilliga aktiva inom kulturmiljöbranschen

 

Enkäten var öppen 12.5-12.6.2016.
Vi tackar alla 450 svarare!

Syftet med denna enkät är att utreda medborgarverksamheten i anslutning till kulturmiljön.

  • Kulturmiljön är en miljö som uppstått i växelverkan mellan människa och natur. Till den räknas den byggda miljön, fornlämningar och kulturlandskap, traditionsbiotoper och det immateriella kulturarvet som hör till dessa.
  • Frivilligarbetet inom kulturmiljöbranschen innebär bland annat ordnande av talkon och evenemang, informering, påverkan och vård av miljö, landskapet och naturen.

Vi hoppas på att få svar från alla som arbetar för kulturmiljön. Inom kulturmiljöbranschen är bland annat stadsdels-, hembygds-, bya- och naturskyddsföreningar, markägare, många nationella organisationer samt ett stort antal aktiva medborgare verksamma. Svara fritt på valfria frågor och berätta för oss dina åsikter. Föreningen behöver inte bilda en enhetlig ståndpunkt och från en förening kan svar skickas in av så många personer som ni önskar. Svaren publiceras inte som sådana och inga enskilda svar kan spåras tillbaka till informanten.

Så här påverkar ditt svar:

  1. I och med utredningen får vi veta vilken information och vilket kunnande föreningarna och medborgarna behöver. Utifrån svaren kan vi ta fram informationspaket, utbildning och samarbete som stöd för verksamheten.
  2. Du gör en insats i verkställandet av den nationella kulturmiljöstrategin.
  3. Kulturmiljön och medborgarnas åsikter lyfts också bättre fram i lagstiftningen och vid planeringen av riktlinjer för utvecklingen.

Läs mer om utredningsprojektet Kulturmiljön och medborgaren och organisationerna som står bakom det.

Har du frågor?
Kontakta oss: Sini Hirvonen, koordinator, Finlands Hembygdsförbund
sini.hirvonen@kotiseutuliitto.fi, puh. 045 614 0464