Kysely asiakaspalautteen keräämisestä paikallismuseoiden asiakkailta

Matkailun restonomiopiskelija Lapin ammattikorkeakoulusta tekee opinnäytetyötä Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:lle, joka on Kotiseutuliiton jäsenyhteisö.

Opinnäytteen aihe on asiakaspalautteen kerääminen kotiseutu- ja paikallismuseoiden asiakkailta.

Tarkoitus on kartoittaa erilaisia asiakaspalatteen keräämiseen liittyviä käytäntöjä museoissa ja tarkastella erilaisten asiakaspalautejärjestelmien toimivuutta.

Vastaa kyselyyn

Kotiseutuliitto kannustaa paikallismuseoita vastaamaan Kristiina Lehtosen kyselyyn. Kaikki vastaukset ovat merkityksellisiä ja ne käsitellään luottamuksellisesti. 

Vastaukset pyydetään lähettämään sähköpostilla osoitteeseen:
kristiina.lehtonen@edu.lapinamk.fi viimeistään 5.4.

Lataa word-tiedosto, vastaa siihen ja lähetä liitteenä: Kysely asiakaspalautteen keräämisestä kotiseutu- ja paikallismuseoiden asiakkailta

TAI

Katso kysymykset alta ja vastaa sähköpostin viestikenttään:

1. Keräättekö palautetta asiakkailtanne?

2. Millä tavoin keräätte asiakaspalautetta?

  • Suullisesti vierailun yhteydessä
  • Kirjallisesti vierailun yhteydessä
  • Kotisivujen avulla
  • Facebook-sivujen avulla
  • Sähköpostin välityksellä
  • Erillisen oma asiakaspalautejärjestelmän avulla, mikä järjestelmä?
  • Millä muulla tavoin?

3. Miten hyödynnätte asiakaspalautetta?