Kysely: Museot ja aineeton elävä kulttuuriperintö

22.3.2017

Mitä Unescon aineettoman kulttuuriperinnön sopimus tarkoittaa museoiden näkökulmasta? Vastaa Museoviraston kyselyyn!

Mitkä ovat museon konkreettiset roolit tässä työssä? Miten museot voivat vahvistaa yhteisöjen mahdollisuutta osallistua elävän perinnön tallentamiseen?
 
Museovirasto kartoittaa museokentän näkemyksiä Unescon aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta tehdyn yleissopimuksen toteuttamisesta Suomessa.
 
Pääset vastaamaan kyselyyn täältä: KYSELYLOMAKE

Vastaaminen kestää arviolta 10–20 minuuttia ja kysely on avoinna perjantaihin 7.4.2017 asti. Vastaukset kerätään anonyymisti.

Suomen Kotiseutuliitto kannustaa paikallismuseoita vastaamaan kyselyyn, näkemyksenne ovat tärkeitä kehittämistyössä!

Tuloksena ohjekirjanen museoille

Kyselyn pohjalta Museoviraston on tarkoitus koostaa museoille ohjekirjanen siitä, mitä aineeton kulttuuriperintö museoiden kannalta tarkoittaa. Tavoitteena on mm. vahvistaa aineettoman kulttuuriperinnön suojelun näkökulmaa, selkeyttää muistiorganisaatioiden keskinäistä työnjakoa elävän perinnön vaalimisessa sekä koota ideoita aktiiviseen yhteisölähtöiseen toimintaan.

Elävän perinnön wikiluettelossa muutama ilmoitus museoilta - lisää kaivataan

Elävän perinnön wikiluettelossa on toistaiseksi muutama ilmoitus, joissa mukana on museo. Wikiluettelossa on tällä hetkellä yhteensä jo 80 ilmoitusta yli 100 eri taholta. Haku Elävän perinnön kansalliseen luetteloon päättyy 30.4.2017.

Lue lisää: