Lahden kylästä kaupungiksi -aineisto kulttuuriympäristöopetukseen

Suomen Kulttuuriperinnön Tuki ry tiedottaa 24.6.2015

Suomen Kulttuuriperinnön Tuki ry:n tuottama ja Tittariina Rautiaisen koostama Lahden kylästä kaupungiksi -opas johdattaa rakennetun ympäristön tutkimiseen.

Oppaan kohteena on Lahden tori lähiympäristöineen, mutta aineistoa voi soveltaen käyttää muissakin kaupunkiympäristöissä. Opasteksti on kirjoitettu perusopetuksen ylimpien luokkien ja lukion opetukseen soveltuvaksi tausta-aineistoksi perehdyttämään rakennetun ympäristön peruskäsitteistöön ja oma-aloitteiseen tutkimiseen. Ympäristökasvatuksen teemoja käsitellään useissa oppiaineissa, kuten kuvaamataidossa, historiassa, maantiedossa, kielissä. 

Ympäristö ei ole vain luonnonympäristöä, vaan se koostuu myös rakennetuista alueista. Jokainen voi vaikuttaa omilla päätöksillään ja toiminnallaan rakennettuun ympäristöön. On tärkeää omata riittävät valmiudet ja tiedot rakennetun ympäristön arvoista, ominaisuuksista ja sen osatekijöistä sekä niistä hallinnon menettelyistä, joissa ympäristöä koskevat päätökset tehdään.

Lahden kylästä kaupungiksi -aineisto pohjautuu aiempaan rakennettua ympäristöä koskevaan oppaaseen Munkkiniemi eilen – tänään, jonka arkkitehti Eeva Aarrevaara teki vuonna 1996 ympäristöministeriön tuella. 

Suomen Kulttuuriperinnön Tuki ry sai ympäristöministeriöltä avustusta, jolla Lahden ammattikorkeakoulun miljöösuunnittelun opiskelija Tittariina Rautiainen koosti vastaavan oppaan Lahden oloihin ja otti huomioon nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain tuomat muutokset. 

Työtä ohjasivat Lahden ammattikorkeakoulun miljöösuunnittelun yliopettaja arkkitehti, TkT Eeva Aarrevaara ja Suomen Kulttuuriperinnön Tuki ry:n projektista vastannut arkkitehti, TkL Liisa Tarjanne.