Lausuntopyyntö Suomen Kotiseutuliiton jäsenille ja luottamushenkilöille: Suomen Kotiseutuliiton sääntömuutos

24.10.2017

Lausuntopyyntö Suomen Kotiseutuliiton jäsenille ja luottamushenkilöille: Suomen Kotiseutuliiton sääntömuutos

Suomen Kotiseutuliiton säännöt aiotaan päivittää. Toivomme jäseniltämme ja luottamushenkilöiltämme näkemyksiä sääntöluonnoksesta.

Kotiseutuliiton sääntöihin tehtiin tekninen uudistus vuonna 2014. Nyt käsittelyssä ovat liiton toiminnan tarkoitus ja tarkoituksen toteuttaminen -pykälät, joiden uudistamisen tueksi on tehty strategiaan pohjautuen työtä vuodesta 2014 lähtien.

Jäsenille ja luottamushenkilöille lähetetään linkki sivulle, missä esitellään muuttuvat sääntöpykälät nykyisissä säännöissä sekä Kotiseutuliiton hallituksen asettaman työryhmän laatiman ehdotuksen uudeksi muotoiluksi.

Lausuntoaika on 25.10.-15.11.2017. Voitte lähettää lausuntonne joko sähköpostitse toimisto@kotiseutuliitto.fi tai linkkinä tulleella sivulla olevan lomakkeen kautta.

Sääntötyöryhmän lähtökohtana on ollut, että vahvistetaan Kotiseutuliiton nykyisen strategian ja toiminnan mukaiset linjaukset liiton sääntöihin. Kotiseutuliike on moniääninen. Siksi liiton tarkoituksen ja toiminnan voi perustellusti nähdä monenlaisessa valossa. Muotoiluissa on pyritty siihen, että pykälät enemmän yhdistäisivät kuin erottaisivat ja että ne enemmän mahdollistaisivat kuin poissulkisivat.

Toivomme mahdollisimman paljon jäsenten palautetta lausuntojen muodossa. Kaikki näkemykset ovat arvokkaita ja vievät asiaa eteenpäin. Tulemme lukemaan ne huolella ja tukeudumme niihin sääntöjen lopullisessa muotoilussa.

Uudistuksen kulku:
- Sääntötyöryhmä ja liiton hallitus käyvät läpi saapuneet lausunnot ja laativat lopullisen sääntöehdotuksen. 
- Kotiseutuliiton valtuusto hyväksyy säännöt osaltaan 2.12.2017.
- Keväällä 2018 Patentti- ja rekisterihallitus ennakkotarkastaa säännöt.
- Säännöt tuodaan Kotiseutuliiton vuosikokouksen hyväksyttäväksi 10.8.2018.

Kotiseutuliiton hallitus nimesi tammikuussa 2017 sääntömuutostyöryhmän, johon kuuluvat liiton varapuheenjohtaja Teppo Ylitalo (työryhmän pj.) sekä valtuuston jäsenet Hanna Järviluoma, Veijo Lehto ja Risto Piekka sekä sihteereinä toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo ja järjestöpäällikkö Liisa Lohtander. Työryhmän esitystä on käsitelty hallituksen kaikissa syyskauden kokouksissa.

Lisätietoja:
Teppo Ylitalo, teppo.ylitalo @ helsinki.fi
Riitta Vanhatalo, riitta.vanhatalo @ kotiseutuliitto.fi, puh. 040 733 7033
 

----

Lausuntopyyntö ja vastauslinkki lähetetään 25.10. jäsenrekisterissämme oleville yhteyshenkilöille. Jos jäsenyhteisönne ei saa viestiä, olethan yhteydessä toimistoomme: toimisto@kotiseutuliitto.fi.

----

Suomen Kotiseutuliiton säännöt, hyväksytty 2014 [pdf 40 kt]
Rakkaudesta kotiseutuun -strategia vuoteen 2025, hyväksytty 2014 [pdf 100 kt]