Suomen Kotiseutuliitto järjestönä

Suomen Kotiseutuliitto on kotiseututyön keskusjärjestö ja Suomen suurin kulttuurialan kansalaisjärjestö

Suomen Kotiseutuliitto on vuonna 1949 perustettu valtakunnallinen kotiseutu- ja kulttuuriperintötyön keskusjärjestö, jolla on yli 830 yhteisöjäsentä ja yli 200 henkilöjäsentä. Liitto on paikallisuuden puolestapuhuja, joka kehittää kotiseututyötä ja vaalii kulttuuriperintöä.

Kotiseutuliitto on myös maamme suurin kulttuurialan kansalaisjärjestö. Kotiseutuliiton jäsenyhdistyksissä toimii noin 150 000 kulttuuritietoista kansalaista.

Kotiseutuliitto edistää monimuotoista suomalaista kulttuuria ja paikalliskulttuurien arvostusta, kehittää ja tukee kotiseututyötä sekä palvelee jäseniään kotiseututyön etujärjestönä. Lisäksi liitto vaalii kulttuuriympäristöjä ja luontoarvoja sekä vaikuttaa yhteiskunta- ja aluesuunnitteluun.

Kotiseututyön keskusjärjestönä liiton tarkoituksena on

  • edistää kansallista kulttuuria erityisesti maakunnallisten ja paikallisten piirteiden pohjalta,
  • ohjata ja kehittää kokonaisvaltaista kotiseututyötä maassamme sekä
  • huolehtia kotiseututyön tavoitteiden toteutumisesta yhteiskunnan kehityksessä.

Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous on
11.8.2017 hyväksynyt liiton toiminnan päälinjoiksi:

Kotiseutuliiton strategiatyö jatkuu
  Kulttuurisesti monimuotoinen Suomi ja suomalaisuus
  Asukkaiden osallisuuden vahvistaminen
Uudet toimintamuodot kotiseututyössä
 

Säännöt, suunnitelmat ja strategiat

Suomen Kotiseutuliiton säännöt, hyväksytty 2014 [pdf 40 kt]
Vuosikokouksen työ- ja vaalijärjestys, hyväksytty 2014 [pdf 40 kt]

Vuoden 2017 toimintasuunnitelma [pdf 1 Mt]
Vuoden 2016 toimintasuunnitelma [pdf 450 kt]
Vuoden 2015 toimintasuunnitelma
[pdf 957 kt]

Rakkaudesta kotiseutuun -strategia vuoteen 2025, hyväksytty 2014 [pdf 100 kt]

Vuosikertomukset

Vuoden 2016 vuosikertomus [pdf-tiedosto 700 kt]
Vuoden 2015 vuosikertomus
[pdf-tiedosto 1,2 Mt]
Vuoden 2014 vuosikertomus
[pdf-tiedosto 2,4 Mt]
Vuoden 2013 vuosikertomus [pdf-tiedosto 600 kt]
Vuoden 2012 vuosikertomus
[pdf-tiedosto 600 kt]