Kotiseutuliiton jaostot, neuvottelukunnat ja ohjausryhmät

Suomen Kotiseutuliiton hallitus asettaa avukseen kaksivuotiskautisia neuvottelukuntia ja jaostoja. Niiden tehtävä on valmistella asioita ja tehdä aloitteita liiton toiminnan kehittämiseksi. Lisäksi neuvottelukuntien ja jaostojen jäsenet toimivat liiton ja yhteiskunnan eri toimijoiden välisenä yhdyssiteenä. Neuvottelukunnissa ja jaostoissa on eri alojen asiantuntijoita ja ne tuovat liiton hallintoon merkittävän lisän asiantuntemusta eri yhteistyötahojen ja sidosryhmien piiristä.

Kulttuurisesti monimuotoinen Suomi ja suomalaisuus -jaosto
Uudet toimintamuodot kotiseututyössä -jaosto  
Kaupunkityön jaosto 
Paikallismuseotyöryhmä

Kotiseutulehtien neuvottelukunta
Seurantaloasiain neuvottelukunta
 

Kulttuurisesti monimuotoinen Suomi
ja suomalaisuus -jaosto 2017-2018

Jaoston tehtävänä on seurata aiheesta käytävää keskustelua ja yhteiskunnallista kehitystä. Jaosto tekee aloitteita Kotiseutuliiton hallitukselle toimintatavoista, jotka kehittävät liiton toimintaa päälinjan mukaisesti ja joiden avulla liitto vaikuttaa yhteiskunnan asenneilmapiiriin. Jaosto toimii yhdyssiteenä erilaisten toimijakenttien välillä. Jaosto nimetään keväällä 2017.

Uudet toimintamuodot kotiseututyössä -jaosto 2017-2018
Jaoston tehtävänä on seurata kotiseututyön kehitystä erilaisissa toimintaympäristöissä, osallistua erityisesti lähidemokratiasta ja kansalaisosallistumisesta käytävään keskusteluun ja tehdä liiton hallitukselle aiheeseen liittyviä aloitteita. Jaosto seuraa ajankohtaista hallintorakenteiden muutosta etenkin osallisuuden näkökulmasta. Ensimmäisenä toimintavuonna jaoston toimii ”Kolmas sektori maakuntien ja kuntien kumppanina” -hankkeen ohjausryhmänä. Jaosto nimetään keväällä 2017.

Kaupunkityön jaosto 2017-2018
Jaoston tehtävänä on seurata toimintakenttää ja tehdä tarvittaessa aloitteita Kotiseutuliiton hallitukselle. Jaoston tehtävänä on myös suunnitella ja tukea urbaanien alueiden kotiseututyötä, toimia Vuoden kaupunginosa -kilpailun raatina ja valmistella urbaaniin kotiseututyöhön liittyvä keskustelutilaisuus esimerkiksi Valtakunnallisille kotiseutupäiville.

Puheenjohtaja:
FM Tuula Salo, Kotiseutuliiton hallitus

Jäsenet
hallituksen pj Andreas Koivisto, Vantaa-seura
VTM Tarja Koskela, Kotiseutuliiton valtuusto, Helsinki
toiminnanjohtaja Heidi Martikainen, Tampere-Seura
järjestösihteeri Kristel Nyberg, Ekyl ry, Espoo
historioitsija Pia Puntanen, Kotiseutuliiton hallitus, Mikkeli
toiminnanjohtaja Kristiina Syrjäsuo, Turkuseura
toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka, Helka ry, Helsinki
järjestöpäällikkö Liisa Lohtander, Suomen Kotiseutuliitto (sihteeri)
 

Paikallismuseotyöryhmä 2017-2018
Kartoittaa paikallismuseokenttää, valmistelee liiton lähivuosien paikallismuseotyötä ja tukee toimihenkilöitä paikallismuseoihin liittyvissä hankkeissa.

Puheenjohtaja:
Suomen Kotiseutuliiton valtuuston puheenjohtaja, professori Janne Vilkuna

Jäsenet:
koordinaattori Sini Hirvonen (sihteeri)
Kotiseutuliiton valtuuston jäsen FM Eliisa Jäntti
Museoviraston erikoistutkija Marianne Koski
järjestöpäällikkö Liisa Lohtander
Helsingin kaupunginmuseon reformirehtori ja Keski-Uudenmaan maakuntamuseon tutkija Ulla Teräs
toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo
jatko-opiskelija, valtuuston varapuheenjohtaja Teppo Ylitalo

Kotiseutulehtien neuvottelukunta 2016-2018
Neuvottelukunnan tehtävänä on mm. seurata kotiseutulehtien kenttää, keskustella alan tulevaisuudennäkymistä sekä tehdä mahdollisesti aloitteita kotiseutulehtien näkyvyyden parantamiseksi ja hyvien käytänteiden esille tuomiseksi. Neuvottelukunnan työssä kotiseutulehdiksi määritellään kaikki itsensä kotiseutulehdiksi määrittävät aikakaus- ja sanomalehdet – esimerkiksi paikallis-, kaupunki- ja kaupunginosalehdet.

Puheenjohtaja:
hallituksen varapuheenjohtaja, ministeri Raimo Sailas

Neuvottelukunnan jäsenet ovat: kehittämissuunnittelija Tuija Ahola, Seinäjoki; YTM, toimittaja Helena Anttiroiko-Mehtälä, Kokkola; päätoimittaja Katriina Avonius, Tampere; lehtori, Lohjan Kotiseutututkimuksen Ystävät ry:n varapuheenjohtaja Timo Eränkö, Lohja; HuK, eMBA, päätoimittaja Juha Heikkilä, Haapajärvi; VT, Turku-Seuran puheenjohtaja Tapio Jokinen, Turku; FM, toiminnanjohtaja P. T. Kuusiluoma, Tampere; eläkeläinen Mauri Lasonen, Kaarina; valokuvaaja, yrittäjä Henna Mitrunen, Karkkila; markkinointiviestijä Leena Rautanen-Saari, Nurmijärvi; päätoimittaja Timo Simula, Kokemäki; FM, asiakirjahallinnon päällikkö Ari Sirén, Valkeakoski; toimitusjohtaja Pirjo Toivonen, Espoo; päätoimittaja Kari Varvikko, Helsinki sekä FM Airi Vilhunen, Helsinki.

Sihteeri:
tiedottaja Elina Kuismin

 

Lisäksi Kotiseutuliiton allitus nimeää Seurantaloasiain neuvottelukunnan
Katso Seurantaloavustukset > Seurantaloasiain neuvottelukunta

 

Takaisin ylös