Suomen Kotiseutuliiton toiminta-ajatus ja arvot

Missio

Suomen Kotiseutuliitto edistää moniarvoista suomalaista kotiseututyötä paikallisiin lähtökohtiin pohjautuen.

Visio

Suomen Kotiseutuliitto on paikallisuuden kuuluva ääni.

Arvot

Avoimuus
Osallisuus
Paikallisuus
Yhteenkuuluvuus
Kotiseuturakkaus
 

Painopisteet

Suomen Kotiseutuliitto on ennen kaikkea edunvalvoja ja keskusjärjestö

1. Jäsenkentän toiminnan tukeminen
2. Toiminnan sisältö
3. Kansalaiset osallisina yhteiskunnassa
4. Talouden turvaaminen
5. Tehokas viestintä