Loki-kulttuuriperintöhankkeen kysely museoille

24.3.2017

Mikä Loki?

Loki on John Nurmisen Säätiön yleishyödyllinen kulttuuriperintöprojekti, jonka tavoitteena on tuoda kulttuuriperintö suuren yleisön käsiin useammin, helpommin ja rikkaammin. Hankkeessa toteutetaan tuottamalla uutta, aktiivista yhteyttä kulttuuriperinnön ja kansalaisten välille.

Merimuseoiden kanssa toteutettu Loki-pilottipalvelu julkaistiin osoitteessa www.lokistories.fi. Loki on yhteisö, monikanavainen media ja tietokanta, jota organisaatiot ja yksityishenkilöt täyttävät yhdessä. Loki näyttää sisältöjä myös mm. museot.fi- ja finna.fi -palveluista.

Loki-hanke jatkuu vuoteen 2020 asti. Vuonna 2018 Loki kasvatetaan merellisestä pilottiympäristöstä koko kulttuuriperintökentälle. Lokin skaalausta konsultoi asiantuntijatyöryhmä, jonka jäseniä ovat Riitta Vanhatalo (Kotiseutuliitto), Anna Herlin (John Nurmisen Säätiö), Kimmo Levä (Museoliitto), Tiina Mertanen (Kansallismuseo) ja Tapani Sainio (Museovirasto).

Museot, tulkaa mukaan!

Loki-hanke toivottaa jokaisen suomalaisen museon lämpimästi tervetulleeksi osallistumaan palvelun kasvattamiseen ja kehittämiseen. Käyttämällä 15-20 minuuttia nyt vaikutat suoraan siihen, minkälainen yhteinen ja yleishyödyllinen tulevaisuuden palvelu museokentälle tulevina vuosina syntyy. Kotiseutuliitto kannustaa paikallismuseoita vastaamaan kyselyyn!

Vastaa täällä: KYSELYLOMAKE

Kyselyyn voi vastata 6.4.2017 asti. Kyselyn tulokset nimettöminä yleiseen käyttöön vastausajan päätyttyä.