Museovirasto uudistaa kulttuuriperintöön liittyvien avustusten kokonaisuutta – varautukaa sähköiseen hakuun

24.7.2017

Museovirasto uudistaa kulttuuriperintökohteiden kunnossapitoon ja kulttuuriperintöön liittyvään toimintaan osoitettujen valtionavustusten kokonaisuutta. Avustusten haku muuttuu sähköiseksi, ja syksyllä 2017 avautuvat avustushaut vuoden 2018 avustuksista toteutetaan jo sähköisinä. Avustuksia hakevia yhteisöjä kehotetaan hankkimaan ajoissa sähköisessä haussa tarvittavat Katso-tunnukset.

Museovirasto tukee valtionavustuksilla arvokkaiden kulttuuriperintökohteiden kunnossapitoa sekä erilaisten yhteisöjen kulttuuriperintöön liittyviä hankkeita ja toimintaa. Avustuksia jaetaan muun muassa arvokkaiden rakennusten kunnossapitoon, museoiden innovatiivisiin hankkeisiin ja kansainvälisten kulttuuriperintösopimusten toimeenpanon tukeen. Kokonaisuuteen kuuluvat myös museoiden harkinnanvaraiset valtionavustukset esimerkiksi paikallismuseotoimintaan.

Uudistus on osa opetus- ja kulttuuriministeriön avustusten uudistushanketta, jolla tavoitellaan yhä laajempaa kattavuutta sekä avustuksien suuntaamista vielä selkeämmin kulttuuripoliittisten tavoitteiden mukaisesti. Avustettavat kohteet säilyvät pääsääntöisesti samanlaisina kuin ennen. Kokonaisuuden yhteydessä pyritään lisäämään mahdollisuuksia yhteisöjen omaehtoiseen, kulttuuriperintöön liittyvään toimintaan, sekä huomioimaan mahdollisimman laajasti erilaiset arvokkaat kulttuuriperintökohteet. Uudistetut avustusmuodot julkaistaan syyskuun alussa Museoviraston verkkosivuilla. Ensimmäiset avustushaut avautuvat syyskuun aikana.

Katso-tunniste kannattaa hankkia välittömästi

Uudistuksen yhteydessä siirrytään sähköiseen avustushakuun. Sekä yksityishenkilöt että yhteisöt hakevat avustuksia uuden sähköisen asiointiliittymän kautta. Asiointipalvelu helpottaa hakemuksen laatimista ja hallinnointia kaiken tiedon liikkuessa sähköisesti. Avustushakemuksen tekemistä varten hakijat tunnistautuvat palvelussa. Yksityishenkilöt käyttävät tunnistautumiseen pankkitunnuksia. Yhteisöt, kuten kunnat, yhdistykset ja säätiöt, tunnistautuvat Katso-tunnuksilla.

Katso-organisaatiotunnistus on Väestörekisterikeskuksen maksuton palvelu organisaatioiden tunnistamiseen sähköisessä asioinnissa. Kun Katso-tunniste on kunnossa, on avustushakemuksen teko helppoa sähköisessä liittymässä. Koska tunnuksen hakeminen vie aikaa, kehotetaan avustuksista kiinnostuneita yhteisöjä varmistamaan mahdollisimman pian, että heillä on voimassa oleva Katso-tunnus, tai hankkimaan sellainen. Katso-tunnistetta varten yhteisöllä tulee olla Y-tunnus.

>> Lisätietoja ja ohjeet Katso-tunnisteesta

>> Museoviraston avustukset