Museoviraston tilastotieto ja Kotiseutuliiton tapausesimerkit paikallismuseotoiminnasta nyt luettavissa

Paikallismuseotoiminta Suomessa 2015 -raportti on julkaistu

Museovirasto toteuttaa viiden vuoden välein tilastokyselyn paikallismuseoille. Vuotta 2015 koskeneen kyselyn pohjalta on nyt julkaistu raportti Paikallismuseotoiminta Suomessa 2015, johon on koottu paikallismuseokyselyn tulokset.

Suomen Kotiseutuliitto oli mukana raportin tuottamisessa ja julkaisussa esitellään Kotiseutumuseoiden helmet -hankkeessa vuonna 2015 kerättyjä tapausesimerkkejä suomalaisesta paikallismuseotoiminnasta.

Teemoina on vapaaehtoistyö, paikallismuseoiden tapahtumat, alueellisen yhteistyön hyödyt sekä museon omien vahvuuksien löytäminen. Lisää näistä teemoista voi lukea Kotiseutuliiton tietopaketin Museo matkalukohteena -osiosta. Raportin kuvat ovat  Kotiseutuliiton kuva-arkistosta.

Museoviraston on lisäksi julkaissut vuosien varrella toteutettujen kyselyiden pohjalta koostetaulukoita vuosilta 2000, 2005, 2010 ja 2015 avoimella käyttöoikeudella. Taulukoihin voi tutustua ja niitä voi ladata omaan käyttöön Museotilaston verkkopalvelussa.

Museovirasto ja Kotiseutuliitto tutkivat ja tukevat Suomen tuhatta paikallismuseota

Museoviraston tehtävänä on kerätä ja välittää tietoa suomalaisesta museokentästä. Suomessa on 154 ammatillista museota ja arviolta lähes 1000 sivutoimisesti ja vapaaehtoisvoimin ylläpidettyä paikallismuseota.

Suomen Kotiseutuliitto on kotiseututyön keskusjärjestö ja Suomen suurin kulttuurialan kansalaisjärjestö. Kotiseutuliitto on paikallisuuden puolestapuhuja ja palvelee kaikkia Suomen paikallismuseoita.

Paikallismuseot ovat usein yhdistysten, kuntien, säätiöiden, yritysten tai yksityishenkilöiden omistamia ja ylläpitämiä paikallista historiaa esitteleviä kotiseutumuseoita, henkilöhistoriallisia museoita, taidemuseoita sekä erilaisia erikoismuseoita. Paikallismuseot ovat kirjastojen jälkeen alueellisesti kattavin kulttuuripalveluverkostomme. Paikallismuseoissa on vuosittain yhteensä miljoona kävijää, niiden kokoelmissa on yhteensä 2,4 miljoonaa kohdetta ja hoidossa 3000 rakennusta.

Tutustu verkossa: