Nominera ett föreningshus till vinnare av Hederspriset för bra renovering

Nomineringen ska bifogas foton av husets exteriör, interiör och omgivning samt i mån av möjlighet foton av samma föremål före renoveringen (högst ca 10 st.). Skicka fotona till adressen seurantalot (at) kotiseutuliitto.fi och ange rubriken ”Bra renovering” och föreningshusets namn.

Också andra dokument och redogörelser, t.ex. renoveringsplan och husets ritningar, kan bifogas. Foton och bilagorna kan vid behov också skickas per post:

Finlands Hembygdsförbund
Kalevagatan 13 A
00100 HELSINGFORS

Ansökan och bilagornas returneras inte.
 

Till exempel vilka gamla konstruktioner och material har bevarats?