Pohjois-Savossa kotiseututyöhön tukea tarjolla aluejärjestöltä

Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liiton tunnuksessa esiintyy Pohjois-Savon maakuntakukka, pihlaja. Paperilla ja netissä kahdesti vuodessa ilmestyvän tiedotuslehden nimi on  Kotipihlaja – ei   pihjala, kuten savon murteella sointuvasti  sanotaan.
 

Vuonna 2003 perustettu liitto on  harvinainen,  joskaan  ei ainutlaatuinen aluejärjestö  Suomen Kotiseutuliitossa. Vastaavia ovat   Helsingissä HELKA,  Espoossa EKYL,  Turku-Seura, Kalajokilaakson ks-liitto ja Pyhäjokiseudun liitto.   Kaikki näidenkään alueiden kotiseutuyhdistykset eivät kuulu alueliittoihin. 

Aiemmin Pohjois-Savon kotiseutuyhdistykset kokoontuivat Pohjois-Savon liiton kutsumana sopimaan yhteisestä edustajasta  Kotiseutuliiton valtuustoon,  kunnes hallituksen jäsen Kirsi Moisander esitti yhteistyön tiivistämistä. 

Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi  valittiin   Anna-Liisa Happonen; hänen ansioitaan  kotiseututyön saralla  kunnioitettiin sittemmin kunniapuheenjohtajan ja kotiseutuneuvoksen titteleillä. Seuraavat puheenjohtajat ovat olleet olivat Kirsi Moisander  ja Hannakaisa Heikkinen,   nykyinen puheenjohtaja  Marja-Sisko Pihl  aloitti  2011.  
 Perustamisvaiheessa mukaan liittyi 17 kotiseutuyhdistystä. Muutamia on tullut mukaan myöhemmin, liittoon kuuluu tätä nykyä 22 yhdistystä.

Aluejärjestön tarpeellisuudesta on  keskusteltu eivätkä kaikki ole nähneet sitä tarpeellisena. On pelätty lisätyötä ja kustannuksia.

Yleensä kuitenkin on huomattu hyödylliseksi tietää mitä naapurissa puuhataan.  Aina ei tarvitse keksiä samaa pyörää uudelleen. Tai voi keksiäkin, sillä esimerkiksi kotiseutu- ja kyläkirjahankkeisiin on otettu toisilta mallia. Liiton järjestämässä kotiseudun tutkimuksen seminaarissa neljä vuotta sitten mitattiin leikkimielisesti Pohjois-Savosta 2,40 metriä kotiseutukirjallisuutta; parhaalle eli  Kiuruvedelle yli puoli metriä ja kakkoseksi yltäneelle Lapinlahdelle puolta senttiä vähemmän.

Liitto on järjestänyt koulutusta kokousten yhteyteen. Tulossa olevassa syyskokouksessa Rautalammilla 10.11.2012 aiheena on sosiaalisen median käyttö kotiseututyössä. 

Uuden tekniikan soveltamiseen tunnuttaisiin yhdistyksissä kaivattavan apua; päänvaivaa tuottaa mm. arkistojen (paperikuvat, kaitafilmit, kelanauha-äänitteet) siirtäminen nykypäivänä käytettävään muotoon. Sikäli kuin arkistoja on ylipäänsä saatu koottua.

Liiton oma projekti on ollut  henkilökohtaisen muistitiedon kerääminen hyödynnettäväksi esimerkiksi tutkimuksen käyttöön. Pitkäksi venyneen projektin kestäessä hallitus on  joutunut toteamaan, että teknisten ongelmien lisäksi tietojen käyttöä olisi syytä pohtia  perusteellisesti jo  alkuvaiheessa.

Alkuun viriteltiin toiveita yhteistyöstä  kyläyhdistysten kanssa,  mutta valitettavasti se muutamaa yhteistä tilaisuutta  lukuun ottamatta ei ole toteutunut.
 
Tukea maakunnan kotiseututyöhön   

Liiton alkutaival oli rahallisesti niukkaa, ainoa varma tulo oli pieni siivu jäsenyhdistysten Kotiseutuliiton jäsenmaksusta. Kassaa kartutettiin  kotiseututyössä tutulla tavalla kahvi- ja arpajaistuloilla, mutta esimerkiksi oman Vuoden kotiseututeko -tunnustuksen saatteeksi  voitiin  ojentaa vain kunniakirja.

Tunnustuksen ovat saaneet  mm.  Outi Vuorikari valtakunnallisen  Minna Canth-liputuspäivän hankkimisesta  ja  Minna Kettunen Lapinlahden  Väärnin pappilan  kunnostustyöstä. Kuluvana vuonna tunnustus annettiin Lauri ja Erkki Hämäläiselle  pitkäjänteisestä vapaaehtois- ja kotiseututyöstä.   

Pohjois-Savon kotiseutuyhdistyksen liiton mahdollisuudet kotiseututyön tukemiseen paranivat kolme vuotta sitten. Kulttuurityön tukijana tunnettu Olvi-säätiö lahjoitti liitolle huomattavan summan ohjattavaksi maakunnalliseen kotiseututyöhön.  

Tukea voivat hakea pohjoissavolaiset kotiseututoimintaa harjoittavat yhdistykset. Haku on  kahdesti vuodessa, marras-  ja huhtikuun loppuun mennessä.

Liitto jakaa myös harkinnan mukaan Vuoden kotiseutupolku ja Vuoden kotiseutukirja-tunnustuksia, joihin niihinkin on nyt voitu liittää rahapalkinto.  

Eila Ollikainen
Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liiton hallituksen jäsen

Lisää aiheesta
 www.kotipihlaja.fi  
www.muistitieto.fi