Pohjoismainen kansallispukukatselmus

Elokuun alussa järjestettiin Vöyrissä viikon kestänyt Kansallispukukaleidoskooppi-seminaari.

Siinä oli kuutisenkymmentä osanottajaa, suomalaisten lisäksi Islannista, Norjasta, Ruotsista ja Tanskasta.

Nimensä mukaan kaleidoskoopissa oli luentoja, kirjaesittelyjä ja tiedonantoja vaihtelevasti kansallispukuteeman eri alueilta. Esillä olivat niin kädentaidot kuin tieteelliset selvityksetkin. Luentosalissa istumista kevensivät teeman kannalta mielenkiintoisiin kohteisiin tehdyt tutustumiskäynnit. Viihteellistä yhdessäoloa tarjosivat saaristoretki veneajeluineen ja saunomisineen.

Kokoontumisen yhteydessä kuultiin Kari Appelgrenin ja Helena Jernin esitykset Tiukan puvun dokumentoinnista ja Pohjanmaan museossa Vaasassa olevien pukuosien esittely. Varsin vaikuttava oli esitykseen kuulunut filminpätkä, jossa näkyi että Tiukassa kuljettiin perinteisissä kansanasuissa vielä talvisodan kynnyksellä.

Pääosa seminaarista oli Norvalla-keskuksessa Vöyrissä. Esitelmiä oli yhdeksän, muilta Pohjoismailta kaksi ja Islannnilta yksi. Suomaiset esiintyjät olivat emeritusprofessori Bo Lönnqvist ja dosentti Ildikó Lehtinen. Professori Lönnqvist puhui kansallispukujen kenttätutkimuksesta 1960-luvulla ja dosentti Lehtisen aihe oli ”Pukunostalgiaa. Kansanpuvuista ja kansallispuvuista sekä niiden käyttäjistä”. Esityksen marilaiset esimerkit toivat seminaariin mehevää suomalais-ugrilaista lisäväriä.

Dora Jonsdottirin esitelmä käsitteli Islannin kansallispukuja. Norjalainen Magny Smedrud Karlberg kertoi kuinka tutkimus konkretisoituu puku-uusinnoiksi. Norjan toisen esitelmän teema oli Pohjoismaisen pukukaleidoskoopin uudet näkymät. Ruotsalaisista Ulla Centergran  luennoi Bohusin puvuista sadan vuoden tulkintojen valossa ja Håkan Liby kansanpuvun uusista ulottuvuuksista.
Tanskalainen Anna-Margarethe Jonssonin teema oli Kansallispuvun kehitys ja käyttö 1900-luvulla. Lisbeth Green puolestaan kertoi siitä, kuinka pienet kokeilut saavat aikaan suuria muutoksia.

Puhutun ymmärtäminen pohjoismaisissa puitteissa ei ole aina itsestään selvää mutta  simultaanitulkkaus takasi esitelmöitsijöiden viestien perille tulon. Speakers Cornereissa kuultiin 11 lyhyempää esitystä, jotka jo esitelmöitsijät esittivät kaksikielisinä tai sitten läsnä olleet kielitaitoiset esittivät niistä lyhyet referaatit.

Seminaarissa esitellyt kirjat olivat Dräkt, makt och kön, Dräktskick och materiell kultur i Upplands senmedeltida kyrkmålningar, Nordiskt folklore ja viime syksynä ilmestynyt Leena Holstin kirjoittama Kansallispuku.

Tutustumiskäynti Vöyrin museoon pitäytyi tiukasti seminaarin aihepiirissä. Bo Lönnqvist esitteli tyttöjen aitan tekstiilit, Eija Mendelin Vöyrin reikäompeleet ja sulhaspaidat, Helena Jern sängyn tekstiilit, raanut ja villavaipat. Hameisiin ja kansanomaiseen pukeutumiseen tutustuttiin Lars-Erik Förarsin opastuksella. Museon runsaat ja monipuoliset kansanomaisen tekstiilin kokoelmat eivät voineet jättää ketään kylmäksi.

Kansallispukuinen seminaariväki toi piristävän lisän konservoidun kalkkiliinan luovutukselle Vöyrin kirkossa. Siihen liittyen professori Lönnqvist esitteli vuodelta 1626 olevan kirkon. Tilaisuudesta palattiin Norvallaan, jossa koko 60-päinen kansallispukuinen joukko valokuvattiin. Vöyriläisten tanhuajien saattelemana siirryttiin ”Pohjalaiseen kalaasiin”, joka oli yhteinen illanvietto ja juhlaruokailu. Alkusnapsin jälkeiset pohjoismaisten naapureidemme railakkaat juomalaulut saivat suomalaiset puntaroimaan miksi meillä ei ole vastaavia.

Seminaarin lopuksi tutustuttiin Isonkyrön vanhaan kirkkoon ja sen seinämaalauksien pukuhistoriaan. Päätöstilaisuus oli Vaasan Käsityötalo Loftetissa.

Vöyrin seminaarin järjestelyistä vastasivat Föreningen Brage, Suomen kansallispukukeskus ja Helsingin suomenkielinen työväenopisto. Vastuuhenkilöt olivat Helena Jern, Taina Kangas, Eija Mendelin, Inga Pihlhjerta ja Marja-Liisa Väisänen.

Pohjoismainen kansallispukuseminaari järjestetään joka kolmas vuosi. Seuraavan kerran kokoonnutaan Norjassa, jossa taas päivitetään, mitä kansallispukurintamalla on tapahtunut.

Lauri Pohjakallio