Pyhä Urho

24.10.2012
Anne Heimo, Tuomas Hovi & Maria Vasenkari (toim.)
Pyhä Urho Fakeloresta
folkloreksi– St. Urho from fakelore to folklore

Folkloristiikan julkaisuja 2
Turku 2012
155 s.

Takaisin Kirjaesittelyt 2012

Sisäpiirijutusta perinteeksi

Pyhän Urhon perinnettä on vaalittu jo 25 vuoden ajan Turun yliopiston kulttuurien tutkijoiden parissa. Perinteen aloittivat vuonna 1987 silloiset uskontotieteen ja folkloristiikan päätoimiset tuntiopettajat Hannu-Pekka Huttunen ja Lassi Saressalo. He pohtivat, voisiko perinnettä luoda keinotekoisesti.

Pyhä Urhon päivä oli syntynyt 1950-luvulla amerikansuomalaisten keskuudessa vastineeksi irlantilaisten Pyhän Patrickin päivälle. Tarinan mukaan Urho oli pelastanut ennen jääkautta Suomen viinisadon ajamalla heinäsirkat/sammakot pois. Näytelmän ensiesityksessä 16.3.1987 Lassi Saressalo luki kirjoittamansa libreton Pyhä Urhon tarinasta, ja Huttunen näytteli Urhon osan. Myöhemmin näytelmän toteuttajiksi valikoitui ensimmäisen vuoden kulttuurien tutkimuksen opiskelijoita, jolloin näytelmä alkoi toimia niin initiaatioriittinä kuin yhteisöllisyyttäkin vahvistavana tekijänä.

25-vuotisen perinteen kunniaksi julkaistiin kirja ”Pyhä Urho. Fakeloresta folkloreksi”, jossa valotetaan Pyhän Urhon perinnettä Amerikassa ja Suomessa.

Kirjan aloittaa Turun yliopisto folkloristiikan professori Pekka Hakamiehen artikkeli folkloren ja
perinteen kollektiivisuudesta. Siirtolaisuusinstituutin tietopalvelupäällikkö Jouni Korkiasaari kirjoittaa Pohjois-Amerikkaan suuntautuneesta suomalaissiirtolaisuuden taustoista. Corkin yliopiston tutkija, folkloristi, Jennifer Butler esittelee Pyhän Patrickin perinnettä. Michiganin yliopiston museokuraattori emerita Yvonne R. Lockwood tarkastelee vuorostaan amerikansuomalaisten nykyperinteitä. Michiganissa sijaitsevan Finnish American Heritage
Centerin koordinaattori Hilary Virtasen artikkeli koskee Pyhän Urhon päivän (St. Urho’s day) viettoa amerikansuomalaisten keskuudessa.

Saressalo ja Huttunen muistelevat artikkelissaan Pyhän Urhon perinteen syntyä Turun yliopistolla, ja Suomen akatemian tutkijatohtori Anne Heimo sen viettoa 25 vuoden ajalta. Lopuksi folkloristiikan tutkijakoulutettava Tuomas Hovi tekee yhteenvedon ja pohtii, ovatko Pyhään Urhoon liittyvät ilmiöt Suomessa ja Yhdysvalloissa perinnettä vai eivät.

Kirjan artikkelit on kirjoitettu sekä suomeksi että englanniksi. Kirja julkaistiin vuoden 2012 Pyhän Urhon näytelmän esityksen yhteydessä, jolloin myös avattiin aiheeseen liittyvä näyttely. Kirja esittelee hyvin suomalaista opiskelijaperinnettä, jota ei
ole maassamme juurikaan tutkittu.
Mari Kuosmanen

Kirjaa voi tilata Turun yliopiston verkkokaupasta osoitteesta: https://utushop.utu.fi

Takaisin ylös