Seurantalojen korjausavustus

På svenska

Seurantalot ovat monimuotoinen ryhmä eri aikakausien arkkitehtuuria edustavia taloja, joita mm. nuoriso- ja raittiusseurat, maamiesseurat sekä työväenyhdistykset ovat rakentaneet kokoontumistiloikseen.

Seurantalojen korjausavustuksilla on tarkoitus säilyttää seurantalojen kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennusperintöä, mahdollistaa niiden erityispiirteet säilyttävä korjaaminen ja käytettävyyttä parantavat välttämättömät muutostyöt. Avustus on tarkoitettu ensisijaisesti perinteisten, vakiintuneessa käytössä olevien seurantalojen välttämättömiin korjaustöihin.

Avustusta myönnettäessä kiinnitetään erityistä huomiota rakennuksen kulttuurihistorialliseen arvoon sekä kokoontumistilojen tarpeellisuuteen alueen väestön sivistys-, harrastus- ym. vapaa-ajan kansalaistoiminnan kannalta.

Seurantalojen korjauksiin on myönnetty valtionavustuksia vuodesta 1978 alkaen. Suomen Kotiseutuliitto on huolehtinut avustusten jakamisesta opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta vuodesta 2004 lähtien. Liiton asiantuntijaelimenä toimii Seurantaloasiain neuvottelukunta, jonka esityksen perusteella päätös avustusten jakamisesta tehdään. Avustusten myöntämisen edellytyksenä on, että opetus- ja kulttuuriministeriö osoittaa tarvittavat määrärahat.

Avustuspäätökset julkistetaan yleensä maaliskuun alussa. Emme vastaa hakemusten käsittelyä koskeviin kysymyksiin käsittelyn aikana.
 

Mihin avustusta myönnetään

Avustusta voi saada mm.

• kuntokartoituksiin (syksyllä 2017 myös erillishaku kuntokartoituksia varten⇒) ja korjausten suunnittelukustannuksiin
• rakenteiden ja rakennusosien korjauskustannuksiin
• talotekniikan perusparannustöihin (LVIS-työt, mukaanlukien jätevesijärjestelmä)
• piha-alueen tai ulkorakennusten kunnostamiseen
• talon toimivuutta parantaviin lisärakennus- ja muutostöihin
• talon tyyliin soveltuvan kiinteän kalustuksen ja sisustuksen kunnostamiseen tai hankkimiseen
• salin ja näyttämön kiinteän erityisvarustuksen hankintaan
• erityisestä syystä avustusta voi saada seurantalon uudelleenrakentamiseen

Katso lisätietoja korjaustöistä Neuvontaa ja ohjeita -sivulta⇒. Varsinkin korjauksen suunnittelijan on hyödyllistä tutustua ohjeisiin, joissa mm. määritellään avustuskelpoinen korjauslinja.

Avustusta voivat hakea

Avustus on tarkoitettu vapaassa kansalaiskäytössä oleville seurantaloille, joiden omistajia voivat olla

• työväenyhdistykset
• nuorisoseurat
• maamiesseurat
• pienviljelijäin yhdistykset ja osastot
• raittiusyhdistykset
• marttayhdistykset
• VPK-yhdistykset
• kotiseutuyhdistykset
• maataloustuottajain yhdistykset
• manttaalisäätiöt
• kyläyhdistykset
• puolueosastot
• urheiluseurat

Erityisestä syystä avustusta voidaan myöntää myös muun vastaavanlaisen yleishyödyllisen yhdistyksen tai muun yleishyödyllisen oikeustoimikelpoisen yhteisön omistaman seurantalon korjaamiseen. Avustusta ei saada kunnan tai yksityisen omistamaan rakennukseen.

Jos korjaustyöt halutaan aloittaa ennen hakemuksen käsittelyä, on niistä pyydettävä ennakkolausunto Kotiseutuliiton rakennustutkijalta.

Mihin avustusta ei myönnetä

Avustusta ei myönnetä yksityisen eikä kunnan omistamaan taloon. EU-osarahoitettaviin hankkeisiin ei voida myöntää seurantalojen korjausavustusta.

Urheiluseurojen osalta avustuksia ei ole tarkoitettu sellaisten talojen korjaukseen, joita käytetään pääasiallisesti liikuntaan ja joiden perustamiskustannuksiin haetaan valtiontukea liikuntalain nojalla. Avustus ei ole tarkoitettu vuosikorjausluonteisiin töihin eikä sitä voi käyttää talkootyön laskennallisiin kustannuksiin. Saunat eivät kuulu avustuksen piiriin. Ahvenanmaa on rajattu avustusten ulkopuolelle.

Avustusten hakeminen

Avustusta haetaan sähköisessä järjestelmässä. Avustusten hakuaika on vuosittain syyskuussa. Tutustu tarkasti hakuohjeisiin ennen hakemuksen jättämistä.

Avustusten hakeminen

Lisätietoja

Rakennustutkija, neuvonta-arkkitehti Johanna Hakanen
puh. (09) 612 63221
etunimi.sukunimi@kotiseutuliitto.fi
- Seurantalojen korjausavustukset
- Korjausneuvonta

Tiedottaja-hankesihteeri Sanna Käyhkö
puh. (09) 612 63223
etunimi.sukunimi@kotiseutuliitto.fi
- Seurantalojen korjausavustusten haku ja maksatukset
- Seurantaloasioiden viestintä