Seurantalojen korjausavustus

På svenska

Seurojen ja työväenyhdistysten talot ovat kaikille avoimia kokoontumis-, harrastus- ja juhlatiloja. Tänään seurantaloja on jäljellä noin 2500, monet niistä kulttuurihistoriallisesti arvokkaita.

Talojen korjauksiin on myönnetty valtionavustuksia vuodesta 1978 alkaen. Korjausavustuksella on tarkoitus säilyttää talojen kulttuurihistoriallista arvoa ja ylläpitää niiden kuntoa ja toimivuutta. Avustusta voivat hakea yhteisöt, jotka omistavat vapaaseen kansalaistoimintaan tarkoitetun seurantalon.

Avustusta myönnettäessä kiinnitetään erityistä huomiota rakennuksen kulttuurihistorialliseen arvoon sekä kokoontumistilojen tarpeellisuuteen alueen väestön sivistys-, harrastus- ym. vapaa-ajan kansalaistoiminnan kannalta.

Suomen Kotiseutuliitto on huolehtinut avustusten jakamisesta opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta vuodesta 2004 lähtien. Liiton asiantuntijaelimenä toimii Seurantaloasiain neuvottelukunta, jonka esityksen perusteella päätös avustusten jakamisesta tehdään.
 

Mihin avustusta myönnetään

Avustusta voi saada mm.

• korjausten suunnittelukustannuksiin
• korjauskustannuksiin
• talon toimivuutta parantavien laajennusten rakentamiseen
• talon tyyliin soveltuvan kalustuksen ja sisustuksen kunnostamiseen tai hankkimiseen
• kiinteän erityisvarustuksen parantamiseen tai hankintaan
• ulkorakennusten tai pihapiirin kunnostamiseen

Avustusta voivat hakea

• työväenyhdistykset
• nuorisoseurat
• maamiesseurat
• pienviljelijäin yhdistykset ja osastot
• raittiusyhdistykset
• marttayhdistykset
• VPK-yhdistykset
• kotiseutuyhdistykset
• maataloustuottajain yhdistykset
• manttaalisäätiöt
• kyläyhdistykset
• puolueosastot
• urheiluseurat

Erityisestä syystä avustusta voidaan myöntää myös muun vastaavanlaisen yhdistyksen tai muun oikeustoimikelpoisen yhteisön omistaman seurantalon korjaamiseen.

Jos korjaustyöt halutaan aloittaa ennen hakemuksen jättämistä, on niistä pyydettävä ennakkolausunto Kotiseutuliiton rakennustutkijalta.

Avustusta ei myönnetä kunnan omistamaan taloon. EU-osarahoitettaviin hankkeisiin ei voida myöntää seurantalojen korjausavustusta. Urheiluseurojen osalta avustuksia ei ole tarkoitettu sellaisten talojen korjaukseen, joita käytetään pääasiallisesti liikuntaan ja joiden perustamiskustannuksiin haetaan valtiontukea liikuntalain nojalla.

Avustusten hakeminen

 

Lisätietoja

Rakennustutkija, neuvonta-arkkitehti Johanna Hakanen
puh. (09) 612 63221
etunimi.sukunimi@kotiseutuliitto.fi
- Seurantalojen korjausavustukset
- Korjausneuvonta

Tiedottaja-hankesihteeri Sanna Käyhkö
puh. (09) 612 63223
etunimi.sukunimi@kotiseutuliitto.fi
- Seurantalojen korjausavustusten haku ja maksatukset
- Seurantaloasioiden viestintä

www.seurantalot.fi
Seurantalot.fi -sivustolla on esitelty lähes 1700 suomalaista seurantaloa. Sivusto on tarkoitettu juhla- ja toimintatiloja etsiville ja sekä seurantaloja omistaville yhdistyksille talon esittelyyn ja markkinointiin. Sivustolla on myös laaja Tietoa toimijoille –osio, josta löytyy tietoja seurantalojen hoidosta ja huollosta sekä korjauksesta ja sen suunnittelusta ja rahoituksesta.

Seurantalojen korjausavustukset. Selvitys valtionavustusten käytöstä ja vaikutuksista. (pdf)
Suomen Kotiseutuliitto 2015

Yhdessä rakennetut. Suomalaiset seurantalot (pdf 4,42 Mt)
Kirja kertoo seurantalojen historiasta ja arkkitehtuurista sekä esittelee tämän päivän seurantalotoimintaa. Teoksen ovat toimittaneet Anna-Maija Halme ja Leni Pakkala.