Erillisavustus kuntokartoituksiin

På svenska

Seurantaloasiain neuvottelukunta on päättänyt, että vuonna 2018 jaetaan erikseen haettavia avustuksia seurantalojen kuntokartoitukseen ja korjaussuunnitteluun. Avustuksen hakuaika päättyy 30.9.2017.

Erillisavustusta voivat hakea vähintään kahden yhdistyksen/yhteisön ryhmät, ja kohteena tulee olla vähintään kaksi seurantaloa. Hakijoiden tulee olla oikeutettuja seurantalojen korjausavustukseen. Avustus voi olla enintään 80 % avustuksen kohteena olevista kartoitus- tai suunnittelutyön kustannuksista.

Avustuksen kohteena ovat ensisijaisesti:

  • Koko rakennusta (rakennuksia) koskevat kuntokartoitukset. Katso ohje ja esimerkki sisällysluettelosta.⇒ (pdf)
  • Rakennusten osittainen tai niiden osien kuntokartoitus (esimerkiksi vesikatto, ikkunat tai sähköasennukset)
  • Esteettömyysselvitys ja siihen liittyvien korjaussuunnitelmien laatiminen (esim. sisäänkäynti, wc-tilat, kulkuyhteydet päätiloihin)

Kuntokartoituksen, selvityksen tai suunnitelman laatijan tulee olla riippumaton rakennusalan koulutuksen saanut asiantuntija.

Hakeminen

Ryhmä nimeää keskuudestaan hakijayhteisön, jonka nimissä avustusta haetaan. Hakijayhteisö ja ryhmän muut jäsenet (sopimusyhteisöt) tekevät keskenään sopimuksen avustuksen hakemisesta ja kustannusten jakamisesta. Hakijoille ei voida samana vuonna myöntää muuta seurantalojen korjausavustusta.

Avustus täytetään Kotiseutuliiton www-sivuilta tulostettavalle paperilomakkeelle B:3⇒. Avustuksen hakuaika päättyy 30. syyskuuta.

Lomake liitteineen on lähetettävä viimeistään 30.9. (postileima hyväksytään) osoitteella Suomen Kotiseutuliitto, Kalevankatu 13 A, 00100 Helsinki.

Hakemukseen tulee liittää seuraavat pakolliset liitteet:

  • hakijayhteisön ja sopimusyhteisöjen toimintaa koskevat asiakirjat (toimintakertomus, tase- ja tilin- ja toiminnantarkastajien lausunto sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio)
  • hakijayhteisön ja sopimusyhteisöjen seurantaloja koskevat todistukset talon ja maa-alojen omistuksesta tai hallinnasta (lainhuutotodistus, kiinteistöverotodistus, kauppakirja tai vuokrasopimus)
  • hakija- ja sopimusyhteisöjen välinen vapaamuotoinen sopimus suunnittelu/selvitystyöstä ja niiden kustannusten jakamisesta.
  • selvitys kuntokartoittajan/suunnittelijan pätevyydestä

Päätökset postitetaan kaikille hakijoille maaliskuun 2018 aikana. Myönteisestä päätöksestä käyvät ilmi avustukseen liittyvät käyttö- ja valvontaehdot. Ehdot ovat samat kuin seurantalojen korjausavustuksissa.

Myönteisen avustuspäätöksen saanut hakijayhteisö solmii sopimuksen Kotiseutuliiton kanssa avustuksen käytöstä ja vastaa avustuksen käytöstä ja sen selvittämisestä.

Lisätietoja:

Rakennustutkija, arkkitehti Johanna Hakanen puh. 09 612 63 221
Tiedottaja-hankesihteeri Sanna Käyhkö puh. 09 612 63223