Seurantalon avustuskelpoisuus

På svenska

Seurantalojen korjausavustuksen tavoitteena on perinteisten seurantalojen kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennusperinnön vaaliminen ja kaikille käyttäjille avoimien kokoontumis- ja kulttuuritilojen säilyttäminen.

Avustuksen jaossa ovat ensisijalla työväenyhdistykset, nuorisoseurat, maamiesseurat, pienviljelijäin yhdistykset ja -osastot, raittiusyhdistykset, marttayhdistykset, VPK-yhdistykset, kotiseutuyhdistykset, maataloustuottajain yhdistykset, manttaalisäätiöt, kyläyhdistykset, puolueosastot ja urheiluseurat.

Erityisestä syystä avustusta voidaan myöntää myös muun vastaavanlaisen yhteisön omistaman seurantalon korjaamiseen.

Avustusten jakoprosessin aikana arvioidaan hakijan ja talon avustuskelpoisuutta alla olevien kriteerien mukaan.

HAKIJA

1. Talon omistaa yleishyödyllinen rekisteröity yhdistys tai yhteisö, jolla on vakiintunutta toimintaa. Hakijana voi olla myös vastaava yhteisö, joka hallitsee taloa pitkäaikaisella vuokrasopimuksella (minimi 15 vuotta hakemushetkestä).

2. Hakijayhteisöllä voi olla elinkeinotoimintaa, mikäli sen tuotot käytetään yhteisön sääntöjen mukaiseen yleishyödylliseen toimintaan.

3. Talon omistaja- tai hakijayhteisö päättää talon toiminnasta, järjestää itse siellä toimintaa tai antaa talon vastikkeetta tai vastikkeella ulkopuolisen käyttöön osittain tai osa-aikaisesti. Talon vastikkeellinen käyttö on käytännössä tilavuokrausta ulkopuolisille toimijoille.

4. Yhteisö omistaa tai hallitsee pitkäaikaisella vuokrasopimuksella (minimi 15 vuotta hakemushetkestä) tontin tai maa-alan, jolla talo sijaitsee.

TALO

1. Talo on rakennettu seurantaloksi tai sen seurantalomainen käyttö on vakiintunutta.

2. Talo on yleisessä käytössä ja pääosa tiloista on avoimia eri käyttäjille.

3. Talo ei voi olla kokonaan tai pääosin vuokrattuna yrittäjälle, kunnalle tai muulle julkisyhteisölle.

4. Vuokraustoiminnassa omistajayhteisöllä tulee kaikissa tapauksissa säilyä hallinta- ja käyttöoikeus omistamaansa kiinteistöön.

5. Talon vuokraustoiminnan tuottoja käytetään talon ylläpitoon, kunnossapitoon ja korjaustoimintaan.

6. Talossa on sali tai vähintään yksi suuri kokoontumistila.
 

 

Avustuksen hakeminen