Seurantalot

På svenska

Seurojen ja työväenyhdistysten talot ovat kaikille avoimia kokoontumis-, harrastus- ja juhlatiloja. Seurantaloja on  noin 2500 eri puolilla Suomea. Monet niistä ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita.

Seurantalot ovat monimuotoinen ryhmä eri aikakausien arkkitehtuuria edustavia taloja, joita mm. nuoriso- ja raittiusseurat, maamiesseurat sekä työväenyhdistykset ovat rakentaneet kokoontumistiloikseen. Vanhimmat säilyneet talot on rakennettu 1880-luvulla. Myös vanhoja kansakouluja ja muita rakennuksia on muutettu seurantalokäyttöön. Nykyisin talot toimivat kylien ja kaupunginosien kokoontumis- ja tapahtumatiloina.

www.seurantalot.fi

Seurantalot Twitterissä

Seurantalojen korjausavustus

Seurantalojen korjausavustus on harkinnanvarainen valtionavustus, jonka jakamisesta Suomen Kotiseutuliitto huolehtii opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta. Määräraha avustuksiin varataan vuosittain valtion talousarviossa veikkausvoittovaroista.

Seurantalojen korjausavustuksilla on tarkoitus säilyttää seurantalojen kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennusperintöä, mahdollistaa niiden erityispiirteet säilyttävä korjaaminen ja käytettävyyttä parantavat välttämättömät muutostyöt. Avustus on tarkoitettu ensisijaisesti perinteisten, vakiintuneessa käytössä olevien seurantalojen välttämättömiin korjaustöihin. 

Korjausavustuksen hakeminen ja käyttö: www.kotiseutuliitto.fi/seurantaloavustukset
 

Lisätietoja

Rakennustutkija, neuvonta-arkkitehti Johanna Hakanen
puh. (09) 612 63221
etunimi.sukunimi@kotiseutuliitto.fi
- Seurantalojen korjausavustukset
- Korjausneuvonta

Tiedottaja-hankesihteeri Sanna Käyhkö
puh. (09) 612 63223
etunimi.sukunimi@kotiseutuliitto.fi
- Seurantalojen korjausavustusten haku ja maksatukset
- Seurantaloasioiden viestintä

Linkit ja julkaisut

www.seurantalot.fi
Seurantalot.fi -sivustolla on esitelty lähes 1700 suomalaista seurantaloa. Sivusto on tarkoitettu juhla- ja toimintatiloja etsiville sekä seurantaloja omistaville yhdistyksille talon esittelyyn ja markkinointiin. Sivustolla on myös laaja Tietoa toimijoille –osio, josta löytyy tietoja seurantalojen hoidosta ja huollosta sekä korjauksesta ja sen suunnittelusta ja rahoituksesta.

Seurantalojen korjausavustukset. Selvitys valtionavustusten käytöstä ja vaikutuksista. (pdf)
Suomen Kotiseutuliitto 2015

Yhdessä rakennetut. Suomalaiset seurantalot (pdf 4,42 Mt)
Kirja kertoo seurantalojen historiasta ja arkkitehtuurista sekä esittelee tämän päivän seurantalotoimintaa. Teoksen ovat toimittaneet Anna-Maija Halme ja Leni Pakkala.