Hyvän korjauksen tunnustuspalkinto

På svenska

Hailuodon nuorisoseurantalo sai Hyvän korjauksen palkinnon vuonna 2013. Kuva Tuomas Uusheimo.

Seurantaloasiain neuvottelukunta myöntää Hyvän korjauksen palkinnon tunnustukseksi seurantalolle, jota on korjattu vanhaa kunnioittaen ja jonka käytettävyys on korjausten myötä parantunut.

Palkittavan kohteen tulee olla korjattu siten, että mahdollisimman paljon sen ominaispiirteitä ja ikäkerrostumia on säilytetty, korjaukset on tehty vanhaan taloon soveltuvilla korjausmenetelmillä ja materiaaleilla. Mahdolliset laajennukset sekä tilojen esteettömyys on suunniteltu kokonaisuus huomioiden.

Myös hyvin tehty osittainen korjaus tai hoidettu ympäristö voi olla palkitsemisen kohteena. Korjauksen valmistumisesta tulisi palkitsemisvuonna olla kulunut enintään viisi vuotta.

Ehdotus palkinnon saajasta jätetään sähköisellä lomakkeella. Ehdotuksen tekijä voi olla yksityishenkilö tai yhteisö, joka tuntee talon ja sen korjaukset hyvin. Ehdotukset tulee lähettää 9.4.2018 mennessä. 

Palkintoraati valitsee ehdotusten joukosta kilpailun toiseen vaiheeseen talot, joista voidaan pyytää vielä lisätietoja. Palkinnon saaja julkistetaan seurantalopäivänä syyskuun toisena viikonloppuna. Palkinto on pronssiveistos, joita jaetaan yksi. Kunniamainintoja voidaan jakaa useampia.

Palkinnon myöntämisen edellytyksenä on, että seurantalon omistaa seurantalojen korjausavustuksiin oikeutettu yhteisö (rekisteröity yhdistys tai muu oikeustoimikelpoinen yhteisö. Esim. kunnan omistamaa rakennusta ei voida palkita.).

Palkinnon hakeminen

Jätä ehdotus palkinnon saajasta sähköisellä lomakkeella.

 

Palkintoraati 2016-2018

Puheenjohtaja:
toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo, Suomen Kotiseutuliitto
Jäsenet:
arkkitehti Ulla Rahola, Arkkitehtitoimisto Ulla Rahola
perinnerakennusmestari Tapani Koiranen, Pirkanmaan maakuntamuseo
arkkitehti Leni Pakkala
 

Lisätiedot

Tiedottaja-hankesihteeri Sanna Käyhkö
puh. (09) 612 63223
etunimi.sukunimi@kotiseutuliitto.fi
 

Lista palkituista taloista

Hyvin korjatut -kuvagalleria palkituista taloista Kotiseutuliiton Facebookissa

 

Vuonna 2018 palkinnon jakaminen on osa kulttuuriperinnön eurooppalaista teemavuotta.