Suomen Turku -lehden ensimmäinen vuosikymmen julkaistu verkossa

Kotiseutulehti Suomen Turku – Åbo, vår stad  ensimmäiset kymmenen vuosikertaa on digitoitu. Lehdet on liitetty sähköiseen palveluun, joka mahdollistaa muun muassa sisältöihin liittyvien hakujen tekemisen. Kyseessä on Varsinais-Suomen maakuntakirjastona toimivan Turun kaupunginkirjaston pilottihanke.

Kaupunginkirjastolla ei ole tätä ennen ollut verkossa lehtien sähköisiä vuosikertoja. Digitointiprojekti toteutettiin Turun kaupunginkirjaston ja Turkuseuran yhteistyönä.

- Kyseessä on turkulaisten identiteetin ja kirjaston palvelujen kannalta merkittävä hanke. Se nostaa kiinnostavia aineistoja esille unohduksista ja tarjoaa ne nykyaikaisessa muodossa kaikkien käytettäväksi. Toivottavasti tätä työtä voidaan jatkaa myös tulevaisuudessa, sanoo Turun kirjastopalvelujohtaja Inkeri Näätsaari.

Yli 50-vuotias lehti

Suomen Turku on ilmestynyt vuodesta 1959. Lehteä julkaisee Turkuseura-Åbosamfundet. Suomen Turku -lehti käsittelee Turun historiaa, nykypäivää ja tulevaisuutta muun muassa kulttuurin, tieteen ja liike-elämän näkökulmasta. Kahta ensimmäistä vuosikertaa lukuun ottamatta lehti on ilmestynyt neljä kertaa vuodessa jo yli 50 vuoden ajan.

Projektin laajin työvaihe digitoinnin teknisen toteuttamisen ohessa oli tekijänoikeuksien selvittäminen ja julkaisulupien pyytäminen artikkelien tekijöiltä tai heidän oikeudenomistajiltaan. Digitoidut lehdet ovat vuosilta 1959–1969. Materiaali sisältää 40 lehden numeroa.

- Digitoidut lehdet ovat nyt tutkijoiden, toimittajien ja kotiseutuharrastajien käytössä, kertoo Turkuseuran puheenjohtaja Markku Monnonen

Hanketta tukivat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Suomen Kulttuurirahaston Varsinais-Suomen rahasto. Digitoinnin toteutti Kuvakasvot Oy. Eneroc Oy toteutti verkkosivustoon ehdottavan hakutoiminnon.

Lehtien sähköinen arkisto on osoitteessa http://suomenturku.turku.fi.

Tiedossa ei ole, että yksikään toinen kotiseutuyhdistys olisi toteuttanut aiemmin vastaavaa hanketta. Kotiseutuyhdistykset ovat laittaneet uusia lehtiään verkkoon, mutta tiedossa ei ole, että jonkun toisen kotiseutuyhdistyksen lehden vanhoja numeroita olisi skannattu ja julkaistu netissä.

Lisätiedot:

Turun kaupunginkirjasto – Varsinais-Suomen maakuntakirjasto
Turun kaupungin vapaa-aikatoimiala
erikoiskirjastovirkailija Anne-Marie Suominen
puh.050 501 5465, etunimi.sukunimi @turku.fi

Turkuseura–Åbosamfundet
toiminnanjohtaja Kristiina Syrjäsuo
puh. 040 528 3073, etunimi.sukunimi @turkuseura.fi