Suuri joukko paikallismuseoita kertoi näkemyksiään kulttuurimatkailusta

15.6.2015

Kotiseutuliitto keräsi toukokuussa paikallismuseotoimijoilta näkemyksiä kulttuurimatkailusta. Kysely oli osa Kotiseutumuseoiden helmet -hankkeen kartoitusta.

Kysely sai innostuneen vastaanoton, ja vastaus saatiin 220 museosta, 70 lähetti myös kuvia. Kotiseutuliitto kiittää kaikkia vastanneita!


Nurmon museo. Kuva: Riikka Jäsperlä.

Puolet vastaajista on Kotiseutuliiton jäseniä. Kyselyyn vastanneista 152 on vapaaehtoistoimijoita ja 66 työntekijöitä eli palkattuja museotyöntekijöitä tai virkatyön osana museoasioita hoitavia.

– Mahtavaa, että Kotiseutuliitto sai näin toteutettua jo yhtä hankkeen osatavoitteista eli yhteyksien luomista paikallismuseokenttään, hankkeen koordinaattori Sini Hirvonen iloitsee.

Kyselyn tuloksia käydään nyt läpi ja niistä julkaistaan lisätietoa hankkeen aikana. Tähän mennessä kyselystä on selvinnyt esimerkiksi, että erikoismuseoiden ja sellaisten paikallismuseoiden, jotka ovat onnistuneet tuotteistamaan paikallista perinnettä, vierailijamäärät olivat selkeästi suurimmat kyselyyn vastanneiden joukosta.

Noin 40 prosenttia kyselyyn vastanneista pitää kulttuurimatkailuun mukaan pääsemistä on houkuttelevana, mutta jokin estää – tarvitaan lisätietoa tai ei tiedetä, mitä pitäisi tehdä.

– Kotiseutumuseoiden helmet -hankkeessa yritämme kannustaa yhä useampia museoita mukaan ja antaa työkaluja kulttuurimatkailun toteuttamiseen, Hirvonen kertoo.

Seuraavaksi Kotiseutuliitto jalkautuu kentälle. Sini Hirvonen tekee kesän aikana tutustumiskäyntejä lukuisiin museoihin ja kulttuurikohteisiin. Tarkoituksena on selvittää, millä keinoin nämä kohteet ovat onnistuneet mm. kulttuurimatkailun saralla. Kierros alkaa maanantaina 15.6. Ilomantsista.

Lue lisää: Kotiseutumuseoiden helmet -hanke